Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
TA chuyên ngành y

TA chuyên ngành y

Last update 

Tổng hợp thuật ngữ và từ vựng y kha

Items (47)

 • Da

  Derm-

 • Thận

  Nephr-

 • Miệng

  stomat

 • Miệng

  Or

 • Thận

  Ren-

 • Dạ dày

  Gastr/o

 • Gan

  Hepat/o

 • Đỏ

  Erythr/o

 • Miễn dịch

  Immun/o

 • Xương

  Oste/o

 • Không có

  a-

 • Ngực, vú

  Breast

 • Tình trạng

  -ia

 • Cao, bất thường

  Hyper-

 • Nhiệt

  Therm-

 • Trong, ở trong

  Intra-

 • Cơ, thuộc về cơ

  muscul

 • Lớn

  Macro-

 • Tim

  Card-

 • Nhỏ

  Micro

 • Viêm, sự viêm

  -itis

 • Tế bào

  -cytes

 • Sụn

  Chondr/

 • Khớp (joint)

  arthr/

 • U, khối u

  -oma

 • Sự mở rộng, tăng lên

  -megaly

 • Nôn, mửa(vomiting)

  -emesis

 • đau (pain)

  -dynia

 • Môn học (study of)

  -logy

 • Mổ vào (surgical puncture)

  -centesis

 • Ruột (intestine)

  -enter

 • Não

  Encephal/o

 • Màng não (Meninges)

  -mening

 • Mổ hở(to break; surgical fracture)

  -clasis

 • Gắn, nối (

  -desis

 • Cắt bỏ (excision)

  -ectomy

 • Phân chia (separation)

  -lysis

 • Sự đính vào (fixation (of an organ)

  -pexy

 • Ngực (Breast)

  Mast/o

 • Phẫu thuật sữa chửa (surgical repair)

  -plasty

 • Khâu (vết thuơng)

  -rrhaphy

 • Công cụ để cắt

  -tome

 • Rạch, vết rạch

  -tomy

 • Làm tan nát

  -tripsy

 • Ghi lại, ghi chép

  -gram

 • Dụng cụ ghi

  -graph

 • Quá trình ghi

  -graphy