Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 4-3

Kanji 4-3

Last update 

DoNT

Items (40)

 • Thập thu thập

 • Chung kết thúc

 • Tập luyện tập,học tập

 • Tập tập trung, thu thập

 • Trú cư trú

 • Trọng nặng

 • Túc nhà trọ

  宿

 • Sởnơi chốn

 • Thửnóng

 • Trợtrợgiúp

 • Chiêu sáng

 • Tiêu tiêu diệt

 • Thương thương phẩm

 • Chương chương hồi

 • Thắng chiến thắng

 • Thừa lên xe

 • Thực trồng cây

 • Thân xưng tên

 • Thân bản thân

 • Thần thần thánh

 • Chân chân thật

 • Thâm sâu

 • Tiến tiến lên

 • Thếthếgiới

 • Chỉnh chỉnh đốn

 • Tích ngày xưa,cổtích

 • Toàn hoàn toàn

 • Tương tương tự

 • Tống đưa đi, tiễn đi

 • Tưởng tưởng tượng

 • Tức hơi thở

 • Tốc tốc độ

 • Tộc gia tộc

 • Tha người lạ

 • Đảđánh

 • Đối đối tượng,phản đối

 • Đãi chiêu đãi

 • Đại hiện đại

 • Đệ đệnhất, đệnhị

 • Đềvấn đề