Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 4-1

Kanji 4-1

Last update 

DoNT

Items (40)

 • ác ác nhân

 • an an toàn

 • ám tối

 • y y học

 • ủy ủy viên

 • ý ý chí

 • dục giáo dục

 • viên xã viên

 • viện bệnh viện

 • ẩmẩm thực

 • vận vận động

 • vịnh bơi

 • dịch nhà ga

 • ương trung ương

 • hoành trục hoành

 • ốc caoốc

 • ôn ôn hoà

 • hoá biến hoá

 • hà hành lý

 • giới thếgiới

 • khai khai vận

 • giai giai cấp

 • hàn lạnh,phong hàn

 • cảm cảm giác

 • hán hán tự

 • quán hội quán

 • ngạn bờbiển

 • khởi khởi dậy

 • kỳ kỳ hạn

 • khách lữkhách

 • cứu nghiên cứu

 • cấp khẩn cấp

 • cấp cấp độ

 • cung mê cung

 • cầu quảcầu

 • khứquá khứ

 • kiều cây cầu

 • nghiệp nghiệp vụ

 • khúc khúc nhạc

 • cục cục bộ