Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
mau cau

mau cau

Last update 

Items (25)

 • thiếu hụt lao động

  労働不足

 • sự công nghiệp hóa nhanh

  急速な工業化

 • kí ức thời trẻ thơ

  幼い頃の記憶

 • có tác động lên xã hội

  社会に影響をもたらす

 • tìm việc

  職を求める

 • tình trạng giống với TQ

  中国に似ている状況だ

 • quả trứng vàng

  金の卵

 • nhiều khu chung cư mọc lên

  団地がたくさん建てられる

 • phình to, mở rộng ふくれ

  膨れ上がっている

 • khu vực xung quanh đô thị lớn

  大都市の近郊

 • nhà trở nên thiếu hụt なった

  住宅が不足するようになった

 • thúc đẩy tăng trưởng

  成長を促す

 • lý do lớn nhất

  大きな要因

 • chảy máu chất xám

  人材を失う

 • nhiều loại hình kinh doanh mới ra đời

  新たなビジネスが登場していく

 • những nhân viên có công

  実績のあるスタッフ

 • chiếm tỉ lệ trong dân số là

  総人口に占める割合は

 • so với các nước âu mỹ

  欧米諸国に比べて

 • con số này là cao

  この数字は高い

 • có thể hiểu một cách dễ dàng

  容易に理解できる

 • chỉ trong vòng 2 năm

  わずか2年で

 • Vì thế, do đó,

  従って

 • đã trở thành bình thường

  一般的になるんだと思います

 • tự rèn luyện mình, bản thân

  自分磨きをする

 • tiềm ẩn

  潜在的