Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
JOB_VN_JP_1

JOB_VN_JP_1

Last update 

Items (42)

 • Tinh thần

  精神

 • Hội Cựu sinh viên

  同窓会

 • Tinh khiết

  清い

 • Clear stream, dòng rõ ràng

  清流

 • Bệnh dịch, thịnh hành

  流行

 • Bản sao sạch

  清書

 • Cây thước

  定規

 • Sức chứa

  定員

 • Lắp đặt, trang bị

  備え付ける

 • Chuẩn bị; trang bị

  備える

 • Sự trang bị, đồ trang bị

  備品

 • Định kỳ

  定期

 • Ngày nghỉ thường kì

  定休日

 • Tàu tốc hành thường

  準急

 • Nắm bắt, giữ

  押さえる

 • Tủ tường, tủ quần áo

  押し入れ

 • Nghiêm cấm

  厳禁

 • Mở cửa

  開放

 • Thường thức

  常識

 • Khu vực hút thuốc

  喫煙所

 • Broadcasting

  放送

 • Phương tiện

  手段

 • Bơi, đẫm nước, ướt đẫm

  遊泳

 • Sự trượt; sự thi trượt

  落第

 • Giáng chức, rớt xuống

  転落

 • Hơn nhiều, hơn một bậc

  一段と

 • Giai đoạn

  段階

 • Làm tròn

  四捨五入

 • Người phụ trách

  係り

 • Dựng đứng, dốc, khắt khe

  険しい

 • Nguy hiểm

  危ない

 • Phòng trang điểm, rửa mặt

  化粧室

 • Mỹ phẩm

  化粧品

 • Nghị viên, nghị sĩ

  議員

 • Nam châm

  磁石

 • Nguy hiểm

  危うい

 • Sự nghỉ ngơi; yên tĩnh

  安静

 • ngày tháng

  日付

 • vùng lân cận

  付近

 • khủng hoảng

  危機

 • Trang thiết bị

  機器

 • khói