Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 4-2

Kanji 4-2

Last update 

DoNT

Items (40)

 • Ngân bạc,ngân hàng

 • Khu khu vực

 • Khổđắng, khốn khổ

 • Cụcông cụ, đạo cụ

 • Quân quân chủ

 • Hệquan hệ

 • Khinh nhẹ

 • Huyết máu

 • Quyết quyết định,quyết đoán

 • Nghiên nghiên cứu

 • Huyện huyện, tỉnh

 • Khốkho chứa,ngân khố

 • Hồcái hồ

 • Hướng hướng về,ngoảnh về

 • Hạnh hạnh phúc

 • Cảng hải cảng

 • Hiệu sốhiệu

 • Căn gốc rễ

 • Tếtếlễ

 • Mãnh cái đĩa

 • Sĩ công việc

 • Tửchết

 • Sửsửdụng

  使

 • Thủy bắt đầu

 • Chỉngón tay

 • Xỉrăng

 • Thi thi ca

 • Thứtiếp theo

 • Sựsựviệc,công việc

 • Trì duy trì

 • Thức hình thức

 • Thực sựthực,thực tế

 • Tảsao lại

 • Giảngười

 • Chủông chủ

 • Thủbảo vệ

 • Thủlấy

 • Tửu rượu

 • Thụnhận

 • Châu cửu châu