Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
JOB_VN_JP_2

JOB_VN_JP_2

Last update 

Items (43)

 • Target, đối tượng

  対象

 • Node

  節点

 • Va chạm

  衝突

 • Sự bảo vệ

  保護

 • Vai trò

  役割

 • Ban đầu

  初期

 • Outline, tóm lược

  概略

 • Hurt, làm tổn hại;

  損なう

 • Sự cho phép

  許容

 • Crack; xuất sắc; thằng cha

  亀裂

 • Điểm xuất phát; khởi điểm

  起点

 • Phát hiện; tìm ra

  検出

 • Vô điều kiện; cứ; nhất thiết

  一概に

 • Mục tiêu; tiêu chuẩn

  目安

 • Sắt và thép

  鉄鋼

 • Assumption; giả thiết

  想定

 • Người thợ giỏi; kỳ cựu

  ベテラン

 • Nhớ ra

  気が付く

 • Chú ý; lưu ý

  気を付ける

 • Dần dần; từ từ

  徐々

 • Một chút

  やや

 • Rất nhiều; Đầy ắp

  たっぷり

 • Thong thả

  ぼんやり

 • Tăng dần

  漸増

 • Ở một chừng mực

  ある程度

 • Thể lỏng

  液体

 • Rigid body; vật thể rắn

  剛体

 • Người điều hành

  オペレーター

 • Trong mọi trường hợp

  いずれにしても

 • Thô và Tinh

  粗密

 • Điểm quan trọng

  勘所

 • Đăng lên(báo chí)

  掲載

 • So sánh; Giáp mặt

  見合う

 • Có nghĩa là; tức là

  すなわち

 • Sổ tay; Bản tóm tắt

  便覧

 • Extraction; chiết xuất

  抽出

 • Sự đứng; lâu dài; dự trữ

  常備

 • Tha thiết

  呉れ呉れも

 • Tiếng thì thầm; lời than phiền

  つぶやき

 • Thân cận; quen thuộc

  身近

 • Lắp đặt; Cung cấp

  取り付ける

 • Khái niệm

  概念

 • Sự thông báo; Bản tin

  掲示