Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji1

Kanji1

Last update 

 • image description
  2downloads
 • image description
  1413puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • nông thôn.điền xá

  田舎.inaka

 • hoc luc

  学力。ガクリョウク

 • lương tâm

  良心。リョウシン

 • bất lương

  不良。フリョウ

 • cuộc họp. hội họp

  会議。カイギ

 • phản đối

  反対。ハンタイ

 • con lơn.đồn

  豚。ぶた

 • rau. dã thái

  野菜。ヤサイ

 • đặt trước. dự ước

  予約。ヨヤク

 • chuẩn bị bài mới. dư tập

  予習。ヨシュウ

 • tươnglai. vị lai

  未来。ミライ

 • gia vị. vị

  味。あじ

 • ý nghĩa. í vị

  意味。イミ

 • sở thích. xúc vị

  趣味。シュウミ

 • hứng thú. hứng vị

  興味。キョウミ

 • lái xe. vận chuyển

  運転。ウンテン

 • tự nhiên

  自然。シゼン

 • phương tiệndichuyển.thừa vật

  乗り物

 • ảnh. tả chân

  写真。シャシン

 • đen kịt. chân hắc

  真っ黒。まっくろ

 • trắng tinh. chân bạch

  真っ白。まっしろ

 • nửa đêm.chân dạchung

  まよなか

 • bão. đài phong

  台風。タイフ

 • nhà bếp. đài sở

  台所。ダイドコロ

 • phim. ánh hoạ

  映画。エイガ

 • truyện tranh. mạn hoạ

  漫画。マンガ

 • kế hoạch. kế hoạ

  計画。ケイカク

 • con cừu.dương

  羊。ひつじ

 • gia đình.gia tộc

  家族。カゾク

 • gia đình

  家庭。カテイ

 • họ hàng. thân tộc

  親族。シンゾク

 • bố mẹ. lưỡng thân

  両親。リョウシン

 • bạn thân.thân hữu

  親友。シンユウ

 • nhà ở,nơi sống. trụ trạch

  住宅。ジュウタク

 • sợi chỉ. mịch

  糸。いと

 • câu hỏi. chất vấn

  質問。シツモン

 • bài tập. vấn đề

  問題。モンダイ

 • nóng lực,oi bức. chưng thử

  蒸し暑い。むしあつい

 • nhẹ. khinh

  軽い。かるい

 • thấp. đê

  低い。

 • đậu

  豆。まめ

 • ngắn. đoản

  短い

 • nhược điểm. đoản sở

  短所。タンショ

 • cảm. phong tà

  風邪。かぜ

 • bồn tắm. phong lữ

  お風呂。オフロ

 • tập thể dục. chuyển động

  運動。ウンドウ

 • sự cấm,ngừng. trung chỉ

  中止。チュウシ

 • đi dạo. tản bộ

  散歩。さんぽ

 • đột nhiên,gấp. cấp

  急に。キュウニ

 • nhanh,vội. cấp

  急ぐ。いそぐ