Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
N2_VN_JP_2

N2_VN_JP_2

Last update 

日本語能力試験_N2_漢字

Items (45)

 • Giao dịch, hối đoái, ngân phiếu

  為替

 • Đổi tiền

  両替

 • Drop, rơi xuống, tụt

  降下

 • Lối ra, cửa ra

  降車口

 • Via, thông qua

  経由

 • Kế toán

  経理

 • Con đường

  道路

 • Speed, tốc độ

  時速

 • Dễ chịu, vui lòng

  快い

 • Nhanh chóng, siêu tốc

  快速

 • Nhãn, phù hiệu, dấu

  符号

 • Khắc, thái

  刻む

 • Thời gian

  時刻

 • Đường ray, đường dây

  線路

 • Tiền giấy, tờ, thẻ

 • Cửa bán vé

  改札口

 • Revision, sửa đổi

  改正

 • Addition, phép cộng

  足し算

 • Xem xet, kiểm tra

  検問

 • Nhược điểm

  欠点

 • Sự đóng cửa hàng

  閉店

 • Phép trừ

  引き算

 • Cân bằng tài khoản, tính toán

  精算

 • Sự kiểm tra

  点検

 • Quét, chải, thu thập

  掃く

 • Vệ sinh, dọn dẹp

  清掃

 • Bế mạc hội nghị

  閉会

 • Matrix hoán vị

  転置行列

 • Matrix nghịch đảo

  逆行列

 • Cross product (nhân Vector vuông góc)

  外積

 • Get, thu được

  取得する

 • Access, truy cập

  アクセス

 • Element, yếu tố

  要素

 • Forecast, dự báo

  予想

 • List, danh sách

  リスト

 • Tạo ra, tạo thành

  生成

 • String, chuỗi

  文字列

 • Function, hàm số

  関数

 • Đối tượng

  オブジェクト

 • Cơ bản, cơ sở

  基本的

 • Phổ biến, chung

  一般的

 • Library, thư viện

  ライブラリ

 • Matrix, マトリックス

  行列

 • Sử dụng, giải quyết, đãi ngộ

  扱う

 • Phép tính, tác dụng

  演算