Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Ngu phap N3 part1

Ngu phap N3 part1

Last update 

pjngo89 ngu phap mau cau, ngu phap N3, viet nam, japan, japanese

 • image description
  12downloads
 • image description
  11885puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • Thêm nữa, hơn nữa

  ~さらに~(~更に)

 • Hình như, giống như là, cuối cùng

  ~どうやら~

 • Thường hay…

  ~たものだ~

 • Rồi thì mới …, sau khi ….rồi thì mới….

  ~てはじめて(~て初めて)

 • Vì ~

  ~ために~

 • Không (あきらめず)(止まず)(取れず)(わからず)(せず)

  ~ず~

 • Chính vì

  こそ

 • Chỉ có, chỉ giới hạn ở, tốt nhất

  ~にかぎる~(~に限る)

 • Trở thành, trở nên

  ~になれる

 • Tối đa, không hơn được, nhiều nhất có thể ~

  ~せいぜい~(~精々)

 • Dựa theo

  「~そうだ」、「~ということだ」

 • Mang tính ~

  ~てき(~的)

 • Sẽ bắt đầu

  ~はじめる~(~始める)

 • Mãi mà chưa, mãi mà không ~

  ~なかなか~

 • Chỉ toàn là ~

  ~ばかり

 • Nổi tiếng với ~, vì ~

  ~は~でゆうめい(は~で有名)

 • Dù thế nào cũng, nhất định ~

  ~どうしても~

 • Có vẻ là ~, dường như là ~, nghe nói là ~

  ~らしい~

 • Đến cả, thậm chí ~

  ~せえ~

 • Nhờ ~

  ~おかげで~(お蔭で)

 • Hẳn là…

  ~いったい~(~一体)

 • ~たばかり~

  Vừa mới ~

 • Quyết không, không có ý định ….

  ~まい~

 • Xin đừng ~

  ~ないで~

 • Xem như là, với tư cách là

  ~として~

 • Trở nên ~, trở thành ~

  ~ようになる~

 • Không thể nào mà ~

  とても~ない

 • Lỡ ~

  ~つい~

 • Cứ để nguyên, vẫn giữ nguyên tình trạng

  ~まま~

 • Có khuynh hướng, thường là ~

  ~がち~

 • Khoảng cỡ ~, đến mức ~, như là ~

  ~は ~ くらいです

 • Có nhã ý, có thành ý…

  ~わざわざ~

 • Để ~

  ~ように~

 • Trước tiên là ~, trước hết là ~

  ~Nをはじめ(Nを初め~)

 • Chắc chắn rằng ….không

  ~まさか~

 • Đến mức, nhất là, như là …

  ~ほど~

 • giống như ~, như là ~

  ~のような~

 • Càng …..thì càng

  ~ば~ほど~

 • Chắc chắn làm, cố làm

  ~ようにする

 • Đã, hoàn toàn

  ~すでに~(~既に)

 • Cho dù ~ cũng

  ~ても~

 • trước khi

  ~ないうちに~

 • Được quyết định là, được sắp xếp là, trở nên ~

  ~ことになる~

 • Giả vờ, giả bộ, bắt chước….

  ~ふり~(~振り)

 • Do ~, vì ~, bởi ~, tùy vào ~

  ~によって~

 • Ở, trong, tại….

  ~において~

 • Trái lại, ngược lại

  ~むしろ~

 • Đúng là, chắc chắn là ~

  ~にちがいない~

 • Giả sử, nếu cho rằng

  ~としたら~

 • Chỉ cần, ngay cả, thậm chí

  ~さえ~ば~