Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
phrasal verb thường gặp

phrasal verb thường gặp

Last update 

viethoai, echxanh, phrasal verb, thoyeuech, basic vocabulary, vietnamese

 • image description
  15downloads
 • image description
  3354puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • Beat one’s self up

  tự trách mình

 • Break down

  Bị hỏng

 • Break in

  đột nhập vào

 • Break up with sb

  chia tay

 • Bring sth up

  đề cập chuyện gì đó

 • Bring sb up

  nuôi nấng (con cái)

 • Brush up on sth

  Ôn lại

 • Call for sth

  Cần cái gì đó

 • Call for sb

  cần gì đó, yêu cầu gặp ai đó

 • Carry out

  Thực hiện (kế hoạch)

 • Catch up with sb

  Theo kịp ai đó

 • Check in

  làm thủ tục vào khách sạn

 • Check out

  làm thủ tục ra khách sạn

 • Check sth out

  tìm hiểu, khám phá cái gì đó

 • Clean sth up

  lau chùi

 • Come across as

  có vẻ (chủ ngữ là người)

 • Come off

  tróc ra, sút ra

 • Come up against s.th

  đối mặt với cái gì đó

 • Come up with

  nghĩ ra

 • Cook up a story

  bịa đặt ra 1 câu chuyện

 • Cool down

  Làm mát, làm bớt nóng (S=ng, đv)

 • Count on sb

  tin cậy vào người nào đó

 • Cut down on sth

  cắt giảm cái gì đó

 • Cut off

  cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính

 • Do away with sth

  bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó

 • Do without sth

  chấp nhận không có cái gì đó

 • Dress up

  ăn mặc đẹp

 • Drop by

  ghé qua

 • Drop sb off

  Thả ai xuống xe

 • End up = wind up

  Có kết cục

 • Figure out

  suy ra

 • Find out

  tìm ra

 • Get along/get along with sb

  hợp nhau/hợp với ai

 • Get in

  đi vào (đối với các loại xe)

 • Get off

  xuống xe

 • Get on with s.o

  hòa hợp, thuận với ai đó

 • Get rid of sth

  Bỏ cái gì đó

 • Stay up late

  Thức khuya

 • Give up sth

  từ bỏ cái gì đó

 • Go around

  đi vòng vòng

 • Go down

  giảm, đi xuống

 • Go off

  reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom)

 • Go on

  tiếp tục

 • Go out

  đi ra ngoài, đi chơi

 • Go up

  tăng, đi lên

 • Grow up

  : lớn lên

 • Help s.o out

  : giúp đỡ ai đó

 • Hold on

  : đợi tí

 • Keep on doing s.th

  : tiếp tục làm gì đó

 • Keep up sth

  : hãy tiếp tục phát huy