Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Mimi kara N3 Goi 2

Mimi kara N3 Goi 2

Last update 

daunq

Items (74)

 • 読書

  どくしょ [đọc thư] việc đọc sách

 • 演奏

  えんそう [diễn tấu] sự trình diễn

 • 芸術

  げいじゅつ [nghệ thuật] nghệ thuật

 • 検査

  けんさ [kiểm tra] kiểm tra

 • 血液

  けつえき [huyết dịch] máu

 • 治療

  ちりょう [trị liệu]điều trị ,trị liệu

 • 症状

  しょうじょう [chứng trạng]triệu chứng bệnh , tình trạng bệnh

 • 予防

  よぼう [dự phòng]sự đề phòng ,dự phòng

 • 栄養

  えいよう [vinh dưỡng]dinh dưỡng

 • 手術

  しゅじゅつ [thủ thuật]thủ thuật , phẫu thuật

 • 死亡

  しぼう [tử vong]chết ,d ie

 • いのち [lệnh]mệnh lệnh

 • 一生

  いっしょうcả cuộc đời ,

 • 誤解

  ごかい [ngộ giải]sự hiểu lầm

 • 後悔

  こうかい [hậu hối]sự ăn ăn , hối hận

 • わけ [dịch]lý do , nguyên nhân

 • 態度

  たいど [thái độ]kiểu dáng , thái độ

 • くせ [phích]thói hư , tật xấu

 • 礼儀

  れいぎ [lễ nghi]lễ nghi ,lễ tiết , phép tắc

 • 文句

  もんく [văn cú]sự kêu ca ,,phàn nàn

 • 表情

  ひょうじょう [biểu tình]biểu lộ tình cảm , diện mạo , vẻ bề ngoài

 • 表面

  ひょうめん [biểu diện]bề mặt , bề ngoài

 • 禁止

  きんし [cấm chỉ]cấm đoán , nghiêm cấm

 • 完成

  かんせい [hoàn thành]課第

 • 例外

  れいがい [lệ ngoại]ngoại lệ

 • 基本

  きほん [cơ bổn/bản]cơ bản

 • 記録

  記録 [ký lục]sự ghi chép , ghi lại

 • 状態

  じょうたい [trạng thái]trạng thái

 • 出来事

  できごと [xuất lai sự]sự kiện

 • 場面

  ばめん [trường diện]cảnh(trong vở kịch), tình trạng

 • 機会

  きかい [cơ hội]

 • 距離

  きょり [cự li ]cự li ,khoảng cách

 • 提案

  ていあん [đề án]sự đề xuất , đưa ra

 • やり取り

  giao dịch, trao đổi , tranh luận

 • 知識

  ちしき tri thức

 • 実力

  じつりょく thực lực

 • 手段

  しゅだんthủ đoạn

 • 代表

  だいひょう đại biểu , cán sự , thay mặt

 • 影響

  えいきょうảnh hưởng

 • 効果

  きょうかhiệu quả

 • 印象

  いんしょうấn tượng

 • しるしdấu ấn , dấu hiệu , chứng cớ

 • 合図

  あいず [hợp đồ ]dấu hiệu , hiệu lệnh

 • 共通

  きょうつう [cộng thông]cộng đồng , thông thường , phổ thông

 • 強調

  きょうちょう [cường điệu]nhấn giọng , cường điệu

 • 省略

  しょうりゃく [tỉnh lược ]sự lược bỏ

 • 挑戦

  ちょうせん [thiêu /khiêu chiến]sự thách thức ,khiêu chiến

 • やる気

  động lực

 • 勇気

  ゆうきdũng khí

 • 資格

  しかく [tư cách]địa vị , thân phận , bằng cấp

 • 申請

  しんせい [thân thỉnh/tính]sự yêu cầu , thỉnh cầu

 • 本人

  [bản nhân] anh ta , cô ta , người đó

 • 契約

  けいやく khế ước , hợp đồn

 • 証明

  しょうめい [chứng minh]

 • 変更

  へんこう [biến canh]sự biến đổi , thay đỏi

 • 保存

  ほぞん [bảo tồn]sự bảo tồn

 • 環境

  かんきょう [hoàn cảnh]hoàn cảnh , môi trường

 • 資源

  しげん [tư nguyên]tài nguyên

 • 不足

  ふそく [bất túc]không đầy đủ , thiếu thốn

 • 平均

  へいきん [bình quân]

 • 割合

  わりあい [cát hợp]tỉ lệ

 • 商売

  しょうばい [thương mại]bán buôn , thương mại

 • 商品

  しょうひん [thương phẩm]

 • しつ [chất]chất lượng , phẩm chất

 • かた [hình]khuôn , kiểu mẫu , nhóm hình

 • 生産

  せいさんsinh sản

 • 消費

  しょうひ [tiêu phí]tiêu dùng , tiêu thụ

 • 倒産

  とうさん [đảo sản]phá sản , không trả được nợ

 • 携帯

  điện thoại di động

 • 現代

  げんだいhiện đại , ngày nay

 • 世紀

  thế kỉ

 • 都市

  とし [đô thị]

 • 地方

  ちほう [địa phương ]

 • 平和

  へいわ [bình hòa ]hòa bình