Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Mimi kara N2 goi 5

Mimi kara N2 goi 5

Last update 

daunq

 • image description
  11downloads
 • image description
  1677puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • 付け加える

  つけくわえる _ Thêm vào _ PHÓ GIA

 • 浸ける

  つける _ Ngâm; đắm đuối; nhúng vào _ TẨM

 • 突っ込む

  つっこむ _ Cắm vào; đâm vào; đi sâu vào; chui vào _ ĐỘT VÀO

 • 努める

  つとめる _ Cố gắng; nỗ lực _ NỖ

 • 繋がる

  つながる _ Nối; buộc lại; liên kết; kết nối

 • 繋げる

  つなげる _ Nối; kết nối; liên kết

 • 詰まる

  つまる _ Đầy; bít; ngưng trệ; ứ đọng _ CẬT

 • 詰める

  つめる _ Lấp; bịt; chôn vùi; đóng _ CẬT

 • 釣り合う

  つりあう _ Cân đối; phù hợp; thích hợp _ ĐIẾU HỢP

 • 釣る

  つる _ Câu cá _ ĐIẾU

 • 吊る

  つる _ Treo; mắc; móc

 • 吊るす

  つるす _ Treo; mắc; móc

 • 適する

  てきする _ Thích hợp; áp dụng _ THÍCH

 • 照らす

  てらす _ Chiếu sáng; soi rọi; soi _ CHIẾU

 • 出来上がる

  できあがる _ Làm xong; hoàn thành; hoàn tất _ XUẤT LAI THƯỢNG

 • 出迎える

  でむかえる _ Đón _ XUẤT NGHINH, NGHÊNH

 • 通りかかる

  とおりかかる _ Vượt qua; đi ngang qua _ THÔNG

 • 通り過ぎる

  とおりすぎる _ Đi quá; đi vượt qua _ THÔNG OA(QUÁ)

 • 溶け込む

  とけこむ _ Tan vào; hòa nhập; hòa tan trộn lẫn _ DUNG VÀO

 • 溶ける

  とける _ Tan ra _ DUNG

 • 解ける

  とける _ Cởi (trói); giải ( câu đố); tuột ra _ GIẢI

 • 留まる

  とどまる _ Đọng lại; dừng lại; lưu lại _ LƯU

 • 取り消す

  とりけす _ Thủ tiêu; phế trừ _ THỦ TIÊU

 • 取り上げる

  とりあげる _ Đưa ra; dàn dựng; cầm lấy; đề xuất; _ THỦ THƯỢNG

 • 直す

  なおす _ Chỉnh; sửa _ TRỰC

 • 治す

  なおす _ Chữa bệnh; trị bệnh _ TRỊ

 • 直る

  なおる _ Được sửa _ TRỰC

 • 治る

  なおる _ Được chữa trị; chữa bệnh _ TRỊ

 • 長引く

  ながびく _ Kéo dài _ TRƯỜNG, TRƯỞNG DẪN

 • 流れる

  ながれる _ Chảy; trôi đi _ LƯU

 • 無くす

  なくす _ Mất _ VÔ

 • 亡くす

  なくす _ Chết; mất _ VONG

 • 無くなる

  なくなる _ Mất đi; hết _ VÔ

 • 慰める

  なぐさめる _ An ủi; động viên _ ỦY, ỦI

 • 殴る

  なぐる _ Đánh _ ẨU, ẤU

 • 投げる

  なげる _ Ném _ ĐẦU

 • 為す

  なす _ Làm; hành động _ VI, VỊ

 • 撫でる

  なでる _ Xoa; sờ

 • 怠ける

  なまける _ Làm biếng _ ĐÃI

 • 悩む

  なやむ _ Buồn phiền _ NÃO

 • 鳴らす

  ならす _ Thổi (sáo); reo lên ( đồng hồ; chuông điện thoại...) _ MINH

 • 鳴る

  なる _ Kêu; hót _ MINH

 • 成る

  なる _ Trở thành _ THÀNH

 • 匂う

  におう _ Hửi; nghe mùi

 • 逃がす

  にがす _ Để mất; để tuột mất; để xổng _ ĐÀO

 • 濁る

  にごる _ Đục (nước) _ TRỌC

 • 睨む

  にらむ _ Liếc; lườm

 • 似る

  にる _ Giống; tương tự; tựa _ TỰ

 • 煮る

  にる _ Nấu; luộc _ CHỬ

 • 縫う

  ぬう _ May; khâu _ PHÙNG