Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Mimi kara N2 goi 10

Mimi kara N2 goi 10

Last update 

daunq

 • image description
  11downloads
 • image description
  1793puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • 雨戸

  あまど _ Cửa che mưa; cửa chớp. _ VŨ HỘ

 • 編物

  あみもの _ Đồ đan; đồ len; áo len. _ BIÊN VẬT

 • 粗筋

  あらすじ _ Nội dung chính; nét chính; bản tóm tắt. _ THÔ CÂN

 • 安易

  あんい _ Dễ dàng; đơn giản. _ AN, YÊN DỊ, DỊCH

 • 案外

  あんがい _ Không ngờ; bất ngờ; ngoại dự tính _ ÁN NGOẠI

 • 暗記

  あんき _ Ghi nhớ; học thuộc lòng. _ ÁM KÝ

 • 安心

  あんしん _ Yên tâm; an tâm; yên lòng. _ AN, YÊN TĂM

 • 安全

  あんぜん _ An toàn. _ AN, YÊN TÒAN

 • 案内

  あんない _ Hướng dẫn; dẫn đường; chỉ dẫn; giải thích. _ ÁN NỘI

 • い _ Dạ dày; bao tử. _ VỊ

 • 委員

  いいん _ Ủy viên; thành viên. _ ỦY VIÊN

 • 医学

  いがく _ Y học. _ Y HỌC

 • いき _ Hơi thở. _ TỨC

 • 意義

  いぎ _ Ý nghĩa; ý tứ. _ Ý NGHĨA

 • いくさ _ Cuộc chiến tranh; trận chiến; hiệp đấu. _ CHIẾN

 • 育児

  いくじ _ Chăm sóc trẻ; nuôi con . _ DỤC NHI

 • いけ _ Cái ao; hồ. _ TRÌ

 • 生け花

  いけばな _ Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản. _ SINH HOA

 • 意見

  いけん _ Ý kiến. _ Ý KIẾN

 • 医師

  いし _ Y bác sĩ _ Y SƯ

 • 意思

  いし _ Ý định _ Ý TƯ

 • 意志

  いし _ Ý muốn _ Ý CHÍ

 • 意識

  いしき _ Ý thức; tri giác _ Ý THỨC

 • 衣食住

  いしょくじゅう _ Nhu cầu ăn uống ở _ Y THỰC TRÚ

 • 維持

  いじ _ Duy trì _ DUY TRÌ

 • 意地悪

  いじわる _ Hiểm độc; ích kỷ; xấu bụng _ Ý ĐỊA ÁC

 • 椅子

  いす _ Ghế _ TỬ, TÝ

 • いずみ _ Suối _ TUYỀN

 • いた _ Tấm ván _ BẢN

 • 偉大

  いだい _ Vĩ đại _ VĨ ĐẠI

 • 位置

  いち _ Vị trí (công việc); địa điểm _ VỊ TRÍ

 • 一昨日

  いっさくじつ _ Hôm kia _ NHẤT TẠC NHẬT

 • 一昨年

  いっさくねん _ Năm kia _ NHẤT TẠC NIÊN

 • 一種

  いっしゅ _ Một loại _ NHẤT CHỦNG

 • 一瞬

  いっしゅん _ Khoảnh khắc _ NHẤT THUẤN

 • 一生

  いっしょう _ Cuộc đời _ NHẤT SINH

 • 従兄弟

  いとこ _ Anh em họ _ TÔNG, TÙNG HUYNH ĐỆ

 • 従姉妹

  いとこ _ Anh em họ (nữ) _ TÔNG, TÙNG TỶ MUỘI

 • いね _ Lúa _ ĐẠO

 • 居眠り

  いねむり _ Ngủ gật _ CƯ MIÊN

 • いのち _ Sinh mệnh; tính mạng _ MẠNG, MỆNH

 • 違反

  いはん _ Vi phạm; phạm luật _ VI(VĨ) PHẢN

 • 医療

  いりょう _ Chăm sóc y tế _ Y LIỆU

 • いわ _ Đá; vách đá _ NHAM

 • 祝い

  いわい _ Lễ kỉ niệm; chúc mừng _ CHÚC

 • 印刷

  いんさつ _ In ấn _ ẤN LOÁT

 • 印象

  いんしょう _ Ấn tượng _ ẤN TƯỢNG

 • 引退

  いんたい _ Rút lui; nghỉ; giải nghệ; nghỉ hưu _ DẪN THÓAI

 • 引用

  いんよう _ Trích dẫn _ DẪN DỤNG

 • 引力

  いんりょく _ Lực hấp dẫn; lực hút trái đất _ DẪN LỰC