Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Mimi kara N2 goi 11

Mimi kara N2 goi 11

Last update 

daunq

 • image description
  10downloads
 • image description
  1548puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • うさぎ _ Thỏ

 • うし _ Bò _ NGƯU

 • 打ち合わせ

  うちあわせ _ Cuộc họp; thảo luận; bàn thảo _ ĐẢ HỢP

 • 宇宙

  うちゅう _ Vũ trụ _ VŨ TRỤ

 • うつわ _ Bát; chậu; đồ đựng _ KHÍ

 • うで _ Cánh tay; năng lực _ UYỂN

 • うどん

  うどん _ Mì udon Nhật

 • うま _ Con ngựa _ MÃ

 • うめ _ Cây mận _ MAI

 • うら _ Mặt trái; mặt sau _ LÝ

 • 裏口

  うらぐち _ Cửa sau _ LÝ KHẨU

 • 売上

  うりあげ _ Doanh số bán ra _ MẠI THƯỢNG

 • 売り場

  うりば _ Nơi bán _ MẠI TRƯỜNG, TRÀNG

 • うわさ _ Tin đồn

 • うん _ Vận mệnh; vận số _ VẬN

 • 運河

  うんが _ Kênh đào _ VẬN HÀ

 • 永遠

  えいえん _ Vĩnh viễn; còn mãi _ VĨNH VIỄN

 • 映画

  えいが _ Phim _ ÁNH HỌA, HOẠCH

 • 永久

  えいきゅう _ Vĩnh cửu; mãi mãi _ VĨNH CỬU

 • 影響

  えいきょう _ Ảnh hưởng _ ẢNH HƯỞNG

 • 営業

  えいぎょう _ Kinh doanh _ DOANH, DINH NGHIỆP

 • 衛生

  えいせい _ Vệ sinh _ VỆ SINH

 • 英文

  えいぶん _ Câu tiếng Anh _ ANH VĂN

 • 栄養

  えいよう _ Dinh dưỡng _ VINH DƯỠNG

 • 英和

  えいわ _ Anh Nhật (từ điển) _ ANH HÒA, HỌA

 • 笑顔

  えがお _ Khuôn mặt tươi cười _ TIẾU NHAN

 • 液体

  えきたい _ Chất lỏng _ DỊCH THỂ

 • えさ _ Mồi; đồ ăn cho động vật

 • えだ _ Cành cây _ CHI

 • 絵の具

  えのぐ _ Màu vẽ _ HỘI CỤ

 • えん _ Mối quan hệ; duyên nợ _ DUYÊN

 • えん _ Đồng Yên; vòng tròn _ VIÊN

 • えん _ Vườn _ VIÊN

 • 宴会

  えんかい _ Bữa tiệc _ YẾN HỘI

 • 延期

  えんき _ Trì hoãn _ DIÊN KỲ

 • 演技

  えんぎ _ Kỹ thuật trình diễn / diễn xuất _ DIỄN KỸ

 • 園芸

  えんげい _ Nghệ thuật làm vườn _ VIÊN NGHỆ

 • 演劇

  えんげき _ Diễn (kịch) _ DIỄN KỊCH

 • 円周

  えんしゅう _ Chu vi hình tròn _ VIÊN CHU

 • 演習

  えんしゅう _ Tập luyện; diễn tập _ DIỄN TẬP

 • 援助

  えんじょ _ Viện trợ; cứu giúp; giúp đỡ _ VIỆN, VIÊN TRỢ

 • 演説

  えんぜつ _ Diễn thuyết _ DIỄN THUYẾT

 • 演奏

  えんそう _ Trình diễn (âm nhạc) _ DIỄN TẤU, TÂU

 • 遠足

  えんそく _ Chuyến tham quan; dã ngoại _ VIỄN TÚC

 • 延長

  えんちょう _ Kéo dài ( kỳ hạn; thời hạn) _ DIÊN TRƯỜNG, TRƯỞNG

 • 煙突

  えんとつ _ Ống khói _ YÊN ĐỘT

 • 遠慮

  えんりょ _ Ngại ngùng; khách khí; khách sáo _ VIỄN LỰ

 • おい _ Cháu trai

 • おう _ Vua _ VƯƠNG

 • 応援

  おうえん _ Hỗ trợ; cổ vũ; ủng hộ _ ỨNG VIỆN, VIÊN