Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Mimi kara N2 goi 12

Mimi kara N2 goi 12

Last update 

daunq

 • image description
  10downloads
 • image description
  1393puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • 王様

  おうさま _ Vua _ VƯƠNG DẠNG

 • 黄色

  おうしょく _ Màu vàng _ HÒANG SẮC

 • 王子

  おうじ _ Hoàng tử _ VƯƠNG TỬ, TÝ

 • 王女

  おうじょ _ Công chúa _ VƯƠNG NỮ

 • 応接

  おうせつ _ Tiếp đãi; tiếp khách _ ỨNG TIẾP

 • 応対

  おうたい _ Tiếp đãi; ứng đối _ ỨNG ĐỐI

 • 横断

  おうだん _ Băng qua _ HOẠNH, HOÀNH ĐÓAN

 • 往復

  おうふく _ Đi khứ hồi; cả đi cả về _ VÃNG PHỤC

 • 欧米

  おうべい _ Âu Mỹ _ ÂU MỄ

 • 応用

  おうよう _ Ứng dụng _ ỨNG DỤNG

 • お菜

  おかず _ Món ăn thêm; đồ nhắm _ THÁI

 • お代わり

  おかわり _ Lần lấy thức ăn thứ hai; thêm cốc / bát nữa _ ĐẠI

 • おき _ Ngoài khơi _ XUNG, TRÙNG

 • 屋外

  おくがい _ Ngoài trời _ ỐC NGOẠI

 • 奥さん

  おくさん _ Vợ (người khác)

 • 屋上

  おくじょう _ Nóc nhà; sân thượng _ ỐC THƯỢNG

 • 贈り物

  おくりもの _ Quà tặng _ TẶNG VẬT

 • お喋り

  おしゃべり _ Tán gẫu

 • お洒落

  おしゃれ _ Tân thời; thời trang; hợp thời; điệu _ LẠC

 • 伯父

  おじ _ Cậu; chú; bác _ BÁ PHỤ

 • お祖父さん

  おじいさん _ Ông _ TỔ PHỤ

 • 御辞儀

  おじぎ _ Cúi chào kiểu Nhật _ NGỰ, NGỪ TỪ NGHI

 • 伯父さん

  おじさん _ Người đàn ông trung niên; bác; chú _ BÁ PHỤ

 • おっと _ Chồng (của mình) _ PHU

 • 御手洗い

  おてあらい _ Nhà vệ sinh _ NGỰ, NGỪ THỦ TIỂN

 • お手伝いさん

  おてつだいさん _ Người giúp việc _ THỦ TRUYỀN, TRUYỆN

 • おと _ Âm thanh _ ÂM

 • おに _ Con quỷ _ QUỈ

 • おび _ Dây thắt lưng (kimono) _ ĐỚI, ĐÁI

 • 玩具

  おもちゃ _ Đồ chơi _ CỤ

 • おもて _ Bề mặt; phía trước _ BIỂU

 • 親指

  おやゆび _ Ngón tay cái _ THÂN CHỈ(SÁP, THÁP)

 • おん _ Ơn nghĩa _ ÂN

 • 音楽

  おんがく _ Âm nhạc _ ÂM NHẠC, LẠC

 • 恩恵

  おんけい _ Ơn nghĩa _ ÂN HUỆ

 • 温室

  おんしつ _ Nhà kính _ ÔN THẤT

 • 温泉

  おんせん _ Suối nước nóng _ ÔN TUYỀN

 • 温帯

  おんたい _ Ôn đới _ ÔN ĐỚI, ĐÁI

 • 温暖

  おんだん _ Ấm _ ÔN NÕAN

 • 御中

  おんちゅう _ Kính thưa; kính gửi ( quý công ty) _ NGỰ, NGỪ TRUNG, TRÚNG

 • 温度

  おんど _ Nhiệt độ _ ÔN ĐỘ

 • か _ Muỗi _ VĂN, MÂN

 • か _ Chương (sách); bài _ KHÓA

 • か _ Khoa ( ngoại khoa; nội khoa; khoa tin học...) _ KHOA

 • かい _ Ngêu; sò; hến; trai _ BỐI

 • かい _ Tầng ( lầu ) _ GIAI

 • 会員

  かいいん _ Hội viên _ HỘI VIÊN

 • 開会

  かいかい _ Sự khai mạc (cuộc họp) _ KHAI HỘI

 • 会館

  かいかん _ Hội quán; trung tâm _ HỘI QUÁN

 • 絵画

  かいが _ Bức tranh; hội họa _ HỘI HỌA, HOẠCH