Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Mimi kara N2 goi 14

Mimi kara N2 goi 14

Last update 

daunq

 • image description
  14downloads
 • image description
  1821puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • 各地

  かくち _ Các nơi _ CÁC ĐỊA

 • 拡張

  かくちょう _ Mở rộng; khuếch trương _ KHUẾCH TRƯƠNG

 • 角度

  かくど _ Góc độ _ GIÁC ĐỘ

 • 確認

  かくにん _ Xác nhận _ XÁC NHẬN

 • 格別

  かくべつ _ Ngoại lệ; đặc trưng; đặc biệt _ CÁCH BIỆT

 • 確率

  かくりつ _ Xác suất _ XÁC SUẤT

 • 家具

  かぐ _ Đồ đạc trong nhà _ GIA CỤ

 • 掛け算

  かけざん _ Nhân lên; tính nhân _ QUÁI, QUẢI TOÁN

 • 可決

  かけつ _ Chấp nhận; phê chuẩn; thông qua ( dự luật)... _ KHẢ QUYẾT

 • かげ _ Bóng; bóng hình _ ẢNH

 • 過去

  かこ _ Quá khứ _ OA(QUÁ) KHỬ, KHỨ

 • 火口

  かこう _ Miệng núi lửa _ HỎA KHẨU

 • 下降

  かこう _ Rơi xuống; tụt xuống ( huyết áp) _ HẠ GIÁNG, HÀNG

 • かご _ Cái giỏ; cái lồng

 • かさ _ Cái dù _ TẢN

 • 火災

  かさい _ Hoả hoạn _ HỎA TAI

 • 菓子

  かし _ Bánh kẹo _ QUẢ TỬ, TÝ

 • 過失

  かしつ _ Điều sai lầm; lỗi; rủi ro _ OA(QUÁ) THẤT

 • 貸間

  かしま _ Phòng cho thuê _ THẢI GIAN, GIÁN

 • 貸家

  かしや _ Nhà cho thuê _ THẢI GIA

 • 歌手

  かしゅ _ Ca sĩ _ CA THỦ

 • 箇所

  かしょ _ Chỗ; nơi;địa điểm _ CÁ SỞ

 • 火事

  かじ _ Cháy nhà _ HỎA SỰ

 • 家事

  かじ _ Công việc nhà _ GIA SỰ

 • 果実

  かじつ _ Quả; trái _ QUẢ THỰC

 • 過剰

  かじょう _ Sự vượt quá; sự dồi dào _ OA(QUÁ) THẶNG, THỪA

 • かず _ Số; những; nhiều _ SỐ

 • 風邪

  かぜ _ Cảm; trúng gió _ PHONG TÀ

 • かぜ _ Gió _ PHONG

 • 課税

  かぜい _ Thuế khoá; thuế _ KHÓA THUẾ

 • 加速

  かそく _ Gia tốc; làm nhanh lên _ GIA TỐC

 • かた _ Kiều; mô hình; loại _ HÌNH

 • かた _ Vai; bờ vai _ KHIÊN

 • かたち _ Kiều; mô hình _ HÌNH

 • かたまり _ Cục; tảng; miếng _ KHỐI

 • 片道

  かたみち _ Một chiều; một lượt _ PHIẾN ĐẠO

 • 価値

  かち _ Giá trị _ GIÁ TRỊ

 • 活気

  かっき _ Sự hoạt bát; sôi nổi; sức sống _ HỌAT KHÍ

 • 括弧

  かっこ _ Dấu ngoặc đơn _ QUÁT HỒ

 • 格好

  かっこう _ Kiểu; ngoại hình; vẻ ngoài _ CÁCH HẢO, HIẾU

 • 活字

  かつじ _ Chữ in _ HỌAT TỰ

 • 活動

  かつどう _ Hoạt động _ HỌAT ĐỘNG

 • 活躍

  かつやく _ Nổi trội; thành công; "đình đám" _ HỌAT DŨNG(DƯỢC)

 • 活用

  かつよう _ Sự dụng; tận dụng _ HỌAT DỤNG

 • 活力

  かつりょく _ Sức sống; sinh khí _ HỌAT LỰC

 • 日付

  かづけ _ Ngày tháng; sự ghi ngày tháng _ NHẬT PHÓ

 • 仮定

  かてい _ Sự giả định _ GIẢ ĐỊNH

 • 家庭

  かてい _ Gia đình _ GIA ĐÌNH

 • 過程

  かてい _ Quá trình; giai đoạn _ OA(QUÁ) TRÌNH

 • 課程

  かてい _ Giáo trình; khoá học _ KHÓA TRÌNH