Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Mimi kara N2 goi 15

Mimi kara N2 goi 15

Last update 

daunq

 • image description
  11downloads
 • image description
  1408puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • かど _ Cổng; cửa _ MÔN

 • 仮名

  かな _ Chữ cái tiếng Nhật; Kana _ GIẢ DANH

 • 家内

  かない _ Vợ (mình) _ GIA NỘI

 • 仮名遣い

  かなづかい _ Đánh vần katakana _ GIẢ DANH KHIỂN. KHIẾN

 • 金槌

  かなづち _ Búa _ KIM

 • かね _ Chuông _ CHUNG

 • かね _ Tiền; Vàng _ KIM

 • 加熱

  かねつ _ Gia nhiệt; hâm nóng ( thức ăn) _ GIA NHIỆT

 • 金持ち

  かねもち _ Người giàu có _ KIM TRÌ

 • 可能

  かのう _ Khả năng _ KHẢ NĂNG

 • 彼女

  かのじょ _ Cô ấy; bạn gái _ BỈ NỮ

 • 過半数

  かはんすう _ Đại đa số _ OA(QUÁ) BÁN SỐ

 • 花瓶

  かびん _ Bình hoa; bình _ HOA BÌNH

 • かぶ _ Cổ phiếu _ CHÂU

 • かべ _ Tường; bờ tường _ BÍCH

 • かま _ Ấm đun nước

 • かみ _ Thần; chúa _ THẦN

 • かみ _ Giấy _ CHỈ

 • かみ _ Tóc _ PHÁT

 • 紙屑

  かみくず _ Giấy vụn; giấy bỏ đi _ CHỈ

 • 剃刀

  かみそり _ Dao cạo; dao cạo râu _ ĐAO

 • 髪の毛

  かみのけ _ Sợi tóc _ PHÁT MAO

 • 科目

  かもく _ Môn học; môn _ KHOA MỤC

 • から _ Vỏ (cây); trấu (gạo); vỏ ngoài _ XÁC

 • から _ Trống rỗng; bầu trời _ KHÔNG

 • かわ _ Phía; bề _ TRẮC

 • かわ _ Dòng sông; con sông _ XUYÊN

 • かわ _ Da; bì; vỏ ngoài _ BÌ

 • かわ _ Da; chất liệu da _ CÁCH

 • 為替

  かわせ _ Hối đoái; ngân phiếu _ VI, VỊ THẾ

 • かわら _ Ngói; mái ngói

 • かん _ Bi đông; ca; lon; cạp lồng _ QUÁN

 • かん _ Trực giác; giác quan thứ 6 _ KHÁM

 • かん _ Mũ quan _ QUAN

 • かん _ Ống;ống bơm _ QUẢN

 • 感覚

  かんかく _ Cảm giác _ CẢM GIÁC

 • 間隔

  かんかく _ Khoảng cách; cách quãng _ GIAN, GIÁN CÁCH

 • 考え

  かんがえ _ Suy nghĩ; Ý kiến _ KHẢO

 • 換気

  かんき _ Thông gió _ HÓAN KHÍ

 • 観客

  かんきゃく _ Khán giả; quan khách _ QUAN KHÁCH

 • 環境

  かんきょう _ Môi trường; hoàn cảnh _ HÒAN CẢNH

 • 関係

  かんけい _ Quan hệ; mối quan hệ _ QUAN HỆ

 • 歓迎

  かんげい _ Sự hoan nghênh; nghênh đón _ HOAN NGHINH, NGHÊNH

 • 感激

  かんげき _ Cảm kích; cảm động _ CẢM KÍCH, KHÍCH

 • 観光

  かんこう _ Tham quan; du lịch _ QUAN QUANG

 • 看護婦

  かんごふ _ Y tá _ KHÁN HỘ PHỤ

 • 関西

  かんさい _ Vùng Kansai Nhật Bản _ QUAN TÂY

 • 観察

  かんさつ _ Quan sát; theo dõi _ QUAN SÁT

 • 感謝

  かんしゃ _ Cảm tạ; biết ơn _ CẢM

 • 鑑賞

  かんしょう _ Ngắm nhìn; thưởng thức; xem ( phim ) _ GIÁM THƯỞNG