Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k5p

Hán Tự 1k5p

Last update 

bichngocvtc

 • image description
  2downloads
 • image description
  1588puzzles solved
 • INSTALL

Items (40)

 • Tiên tiên nhân

 • Nhận sắc nhọn

 • Tang tang lễ

 • Tố bồi đắp

 • Tráng trai tráng

 • Thỏa thỏa thuận

 • Thần mang thai

 • Sùng sùng bái

 • Súy tướng

 • Chuyết vụng về

 • Sáp thêm

 • Sưu sưu tập

 • Cư lắp đặt, trang bị

 • Tề chỉnh tề

 • Toàn trở lại, quay lại

 • Tào họ Tào

 • Sam cây tuyết tùng

 • Tích phân tích

 • Xu cái trục

 • Xuyên then chốt

 • Tào cái máng

 • Tiệm tiệm cận

 • Thậm rất, lắm

 • Sơ sơ lược

 • Thụy nhắm mắt

 • Thiền ngồi thiền

 • Tô tô thuế

 • Thiết trộm cắp

 • Thân đàn ông

 • Tiêm thanh mảnh

 • Trang biệt thự

 • Tiến tiến độ, bước tiến

 • Tảo tảo biển

 • Chẩn chẩn trị

 • Thệ tuyên thệ

 • Tiễn thực tiễn

 • Tấn nhanh chóng

 • Thệ chết

 • Thiên biến thiên

 • Sương sương mù