Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k7p

Hán Tự 1k7p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Bính Can Bính

 • Bá bá thúc

 • Tinh nhưng, tuy nhiên

 • Vũ coi thường

 • Đột phần lồi ra

 • Bồi bồi đắp

 • Phi phi tần

 • Nhâm mang thai

 • Môi môi giới

 • Ninh lịch thiệp

 • Ni nữ tu, bà xơ

 • Đồn đồn trại

 • Phế tàn phế

 • Nhẫn nhẫn nại

 • Phẫn phẫn nộ

 • Phi cánh cửa

 • Phù phù hộ

 • Bả cầm, giữ

 • Phi vạch ra, xé ra

 • Phí nước sôi

 • Động hang động

 • Mạc sa mạc

 • Phiền phiền não

 • Miêu con mèo

 • Bình bình, lọ

 • Đốc đốc thúc

 • Bãi bãi bỏ

 • Cơ da thịt

 • Bạc thuyền lớn

 • Bá bá quyền

 • Phổ phả hệ, phổ nhạc

 • Tân khách quý

 • Bồi bồi thường

 • Nhuyễn mềm mại

 • Bát cái bát

 • Phiệt quân phiệt

 • Phụ thêm vào

 • Phân bầu không khí

 • Ban ban bố

 • Tần tần suất