Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k9p

Hán Tự 1k9p

Last update 

bichngocvtc

Items (38)

 • Yêm xưng tôi

 • Luân luân lý

 • Liêu đồng liêu

 • Yết yết hầu

 • Bái tiếng hát, tiếng hót

 • Lũy thành lũy

 • Viện bà hoàng, bà chúa

 • Uyên phân công

 • Liêu ký túc xá

 • Cương sườn núi

 • Lam bão tố

 • Vị các loại khác nhau

 • Oán oán hận

 • Lệ quay lại

 • Ai thăm hỏi

 • Vượng thịnh vượng

 • Ái nhập nhằng, khó hiểu

 • Khung cái khung

 • Y cái ghế

 • Giai cây giai (tên 1 loại cây)

 • Lương mát mẻ

 • Dâm tà dâm

 • Hội nghiền, dập

 • Nha răng nanh

 • Ngõa gạch, ngói

 • Úy sợ hãi

 • Lưu lưu huỳnh

 • Long con rồng

 • Lụy hệ lụy

 • Ức rụt rè

 • Diễm đẹp đẽ, bóng bảy

 • Hà bắt nạt

 • Tì cái gai

 • Nuy héo khô

 • Lỗ tù nhân

 • Hối hối lộ

 • Linh cái chuông

 • Uất uất ức