Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k10p

Hán Tự 1k10p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Xuyến cái xiên

 • Khất xin xỏ, hành khất

 • Qui con rùa

 • Kĩ kĩ nghệ

 • Ngạo kiêu ngạo

 • Cận số lượng nhỏ

 • Câu móc, ngoặc

 • Hầu yết hầu

 • Khứu ngửi, khứu giác

 • Nhai ven núi

 • Cân bộ cân

 • Cụ sự sợ hãi

 • Cảnh cảnh tỉnh, tỉnh ngộ

 • Quyền nắm đấm

 • Thị cây thị

 • Hành rầm, trụ gỗ

 • Ngạnh tắc nghẽn

 • Hủy phá hủy

 • Hùng con gấu

 • Ngoạn du ngoạn

 • Kì kinh kì

 • Kê khấu đầu

 • Quật cái hang

 • Cổ cái đùi

 • Cữu cối đá

 • Huyền mạn thuyền

 • Cát củ sắn

 • Cái cái vòm, nắp

 • Hổ con hổ

 • Nghệ hành hương

 • Hài hài hòa, hòa hợp

 • Phủ cái nồi, cái chảo

 • Cẩm gấm vóc

 • Cố hàn

 • Kiện chìa khóa

 • Liêm cái liềm

 • Khích lỗ hổng

 • Hàn Hàn Quốc

 • Ngạc cái cằm

 • Hài thi hài