Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k11p

Hán Tự 1k11p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Thê dọa, kinh khủng

 • Sát sát na, đến, chốc lát

 • Chú thần chú, bùa ngải

 • Kỳ mũi đất

 • Tắc bế tắc

 • Tật ghen ghét

 • Khào cái mông

 • Tứ phóng túng

 • Sung mong ước

 • Thích thân thích

 • Thức lau chùi

 • Tạt bức bách

 • Tỏa bẻ cong

 • Chí mạnh mẽ

 • Trảm chém đứt

 • Sách hàng rào

 • Sa bãi cát

 • Tiên rang

 • Ngân vết sẹo

 • Tiên đồ văn phòng phẩm

 • Tu nhút nhát

 • Tiện ham muốn

 • Tích cột sống

 • Thận quả thận

 • Thũng khối u

 • Tuyến các tuyến trong cơ thể

 • Thiện bàn ăn kiểu Nhật xưa

 • Tâm cái lõi

 • Tụ ống tay áo

 • Cư vạt áo

 • Thuyên đủ, kĩ càng

 • Xúc đá

 • Tỉnh tỉnh ngộ

 • Thái hái ngắt

 • Khoảnh khoảng

 • Tu cần thiết

 • Nhị mồi câu cá

 • Câu con quay

 • Lộc con huơu

  鹿

 • Sất quát, kêu

  𠮟