Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k12p

Hán Tự 1k12p

Last update 

bichngocvtc

Items (41)

 • Tỉnh/ Đôn cái bát

 • Mùi mùi hương

 • Thóa nước bọt

 • Trào trào phúng, nhạo báng

 • Đôi đắp, chất đống

 • Điền lấp đầy

 • Nại tận cùng

 • Đố đố kị

 • Đái nhận

 • Tróc túm lấy, chộp lấy

 • Duệ tiến bộ

 • Đán sớm

 • Tằng chắt(trong cháu chắt)

 • Dẻ hạt dẻ

 • Lê quả lê

 • Chuy nện đánh

 • Thái thái quá

 • Nịch chết đuối

 • Trảo móng vuốt

 • Sảng sảng khoái

 • Thư đích nhắm

 • Sấu gầy đi

 • Đồng đồng tử(trong mắt)

 • Trán đường khâu

 • Trí tỉ mỉ

 • Đằng hoa Tử Đằng

 • Thùy ai đó

 • Đế từ bỏ

 • Mê câu đố

 • Tham tham lam

 • Thiếp dán

 • Đổ đánh bạc

 • Tung sự biến đi

 • Tốn khiêm tốn

 • Tố đi ngược dòng

 • Na nhiều, an nhàn

 • Trữu rượu nặng

 • Oa cái chảo

 • Đốn chỉnh đốn

 • Hạc con hạc

 • Lộc chân núi