Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 4k1p

Hán Tự 4k1p

Last update 

bichngocvtc

 • image description
  1downloads
 • image description
  1080puzzles solved
 • INSTALL

Items (40)

 • hoá biến hoá

 • y y học

 • khứ quá khứ

 • viên xã viên

 • ương trung ương

 • uỷ uỷ viên

 • an an toàn

 • khách lữ khách

 • cung mê cung

 • hàn lạnh, phong hàn

 • cục cục bộ

 • ốc cao ốc

 • ngạn bờ biển

 • cấp khẩn cấp

 • ác ác nhân

 • ý ý chí

 • cảm cảm giác

 • ám tối

 • khúc khúc nhạc

 • kỳ kỳ hạn

 • nghiệp nghiệp vụ

 • hoành trục hoành

 • kiều cây cầu

 • vịnh bơi

 • ôn ôn hoà

 • hán hán tự

 • cầu quả cầu

 • giới thế giới

 • cứu nghiên cứu

 • cấp cấp độ

 • dục giáo dục

 • hà hành lý

 • khởi khởi dậy

 • vận vận động

 • khai khai vận

 • viện bệnh viện

 • giai giai cấp

 • ẩm ẩm thực

 • quán hội quán

 • dịch nhà ga