Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 4k2p

Hán Tự 4k2p

Last update 

bichngocvtc

 • image description
  1downloads
 • image description
  1198puzzles solved
 • INSTALL

Items (40)

 • Chủ ông chủ

 • Sự sự việc, công việc

 • Sĩ công việc

 • Sử sử dụng

  使

 • Hệ quan hệ

 • Cụ công cụ, đạo cụ

 • Tả sao lại

 • Khu khu vực

 • Thủ lấy

 • Thụ nhận

 • Hiệu số hiệu

 • Hướng hướng về, ngoảnh về

 • Quân quân chủ

 • Thủy bắt đầu

 • Thủ bảo vệ

 • Thực sự thực, thực tế

 • Châu cửu châu

 • Hạnh hạnh phúc

 • Khố kho chứa, ngân khố

 • Thức hình thức

 • Trì duy trì

 • Chỉ ngón tay

 • Căn gốc rễ

 • Thứ tiếp theo

 • Xỉ răng

 • Tử chết

 • Quyết quyết định, quyết đoán

 • Cảng hải cảng

 • Hồ cái hồ

 • Mãnh cái đĩa

 • Huyện huyện, tỉnh

 • Nghiên nghiên cứu

 • Tế tế lễ

 • Giả người

 • Khổ đắng, khốn khổ

 • Huyết máu

 • Thi thi ca

 • Khinh nhẹ

 • Tửu rượu

 • Ngân bạc, ngân hàng