Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji soumatome n3.13-end

kanji soumatome n3.13-end

Last update 

Items (11)

 • 加 "カ/くわ.える"

  GIA

 • 参加 さんか

  THAM GIA Sự tham gia, sự tham dự

 • 加える くわえる

  GIA Thêm vào, tính cả vào, gia tăng, làm cho tăng lên

 • 増加 ぞうか

  TĂNG GIA Sự gia tăng, sự thêm vào

 • 情 ジョウ

  TÌNH

 • 情報 じょうほう

  TÌNH BÁO Thông tin, tin tức, tình báo

 • 事情 じじょう

  SỰ TÌNH Lí do, nguyên cớ, tình hình, sự tình

 • 表情 ひょうじょう

  BIỂU TÌNH Diện mạo, tình hình, cảnh tượng, vẻ bề ngoài, sự biểu lộ tình cảm

 • 感情 かんじょう

  CẢM TÌNH Cảm tình, tình cảm, tâm trạng, cảm xúc, cảm giác

 • 反 ハン

  PHẢN

 • 反対 はんたい

  PHẢN ĐỐI Đối, mặt đối diện, mặt bên, ngược lại