Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán tự cấp 1 - p1

Hán tự cấp 1 - p1

Last update 

 • image description
  12downloads
 • image description
  147puzzles solved
 • INSTALL

Items (40)

 • Á ( châu Á )

 • Úy ( đại Úy )

 • Dật ( ẩn Dật )

 • Nhân ( hôn Nhân )

 • Vần ( Vần điệu )

 • Mẫu ( Mẫu ruộng )

 • Phổ ( bến sông )

 • Dịch ( Dịch bệnh )

 • Yết ( Yết kiến )

 • Viên ( con khỉ )

 • Ao ( chỗ lõm )

 • Ông ( ông già )

 • Ngu ( sợ hãi )

 • Qua ( vòng xoáy )

 • Họa ( tai Họa )

 • Ngoa ( giày dép )

 • Quả ( Quả phụ )

 • Giá ( kiếm tiền )

 • Văn ( con muỗi )

 • Quải ( bắt cóc )

 • Họài ( hoài niệm )

 • Hặc ( hạch tội )

 • Nhai ( bờ bến )

 • Viên ( hàng rào )

 • Hạch ( hạt )

 • Xác ( cái vỏ )

 • Hách ( dọa nạt )

 • Tích ( bãi đất ven hồ )

 • Quát ( bao quát )

 • Hát ( quát mắng, đe dọa )

 • Khát ( khát khô )

 • Hạt ( sắc nâu )

 • Hạt ( cai quản )

 • Thả ( ra ngoài )

 • Phữu ( can, hộp )

 • Hãm ( vây hãm )

 • Hoạn ( bệnh nhân )

 • Kham ( chịu đựng )

 • Quan ( quan tài )

 • Khoản ( điều khoản )