Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 4k1

KANJI 4k1

Last update 

 • image description
  2downloads
 • image description
  1473puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • ÁC - ác nhân

 • AN - an toàn

 • ÁM - tối

 • Y - y học

 • ỦY - ủy viên

 • Ý - ý chí

 • DỤC - giáo dục

 • VIÊN - xã viên

 • VIỆN - bệnh viện

 • : 運

  VẬN

 • VỊNH - bơi

 • DỊCH

 • ƯƠNG - trung ương

 • HOÀNH - truc hoành

 • : 屋

  ỐC

 • ÔN

 • HÓA

 • GIỚI

 • : 開

  KHAI

 • : 階

  GIAI

 • HÀN

 • : 感

  CẢM

 • HÁN

 • : 館

  QUÁN

 • NGẠN - bờ biển

 • KHỞI

 • : 客

  KHÁCH

 • CỨU

 • CẤP - khẩn cấp

 • : 級

  CẤP(cấp độ)

 • CUNG

 • CẦU

 • KHỨ

 • KIỀU

 • NGHIỆP

 • KHÚC

 • CỤC

 • NGÂN(ngân hàng)

 • KHU ( khu vực)

 • KHỔ( đắng, khốn khổ)

 • CỤ( công cụ, đạo cụ )

 • QUÂN ( quân chủ)

 • HỆ (quan hệ)

 • KHINH (nhẹ)

 • HUYẾT (máu)

 • QUYẾT (quyết định)

 • NGHIÊN ( nghiên cứu)

 • HUYỆN