Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI ~ A~

KANJI ~ A~

Last update 

nathai, vietnamese, japanese

Items (35)

 • A A dua, tâng bốc

 • Á Á hậu, Châu Á

 • ÁC Hung ác, xấu

 • ÁC Cầm, nắm lấy

 • ÁC Thẩm ướt

 • ÁCH Không may, tai họa

 • AI Bi ai, thương

 • ÁI Ái tình, yêu

 • ÁM Tối, ám hiệu

 • ÁM Mờ tối, mờ ám

 • ÂM Âm dương, số âm

 • ÂM Âm thanh, âm nhạc

 • ẨM Ẩm thực, uống

 • ẨM bóng cây tối

 • AN an toàn, rẻ

 • ÁN dự án, phương án

 • ÂN ân nghĩa, ân nhân

 • ẤN Con dấu, in

 • ẨN ẩn giấu, ẩn trốn

 • ANH Hoa anh đào

 • ANH Tiếng anh, nước Anh

 • ANH ánh sáng của ngọc

 • ÁNH ánh sáng, chiếu

 • ẢNH cái bóng

 • ẢNH phản chiếu

 • AO chỗ lõm

 • ÁO bên trong, bà vợ

 • ẢO ảo mộng, giả

 • Á áp lực, trấn áp

 • ÁP ấn, đẩy

 • ÁP con vịt

 • ẤT Can Ất

 • ÂU Châu Âu, âu hóa

 • ẤU thơ ấu, ấu nhi

 • ẨU ẩu đả, đánh nhau