Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Các bộ Hán Tự

Các bộ Hán Tự

Last update 

 • image description
  8downloads
 • image description
  6830puzzles solved
 • INSTALL

Items (70)

 • Nét Nhất

 • Bộ Miên - mái nhà mái che

 • Bộ Mịch - trùm khăn lên

 • Nét Quyết - nét sổ có móc

 • Bộ Đao - con dao, cây đao

  刂 刀

 • Bộ Nhân Đứng

 • Bộ Nhân Nằm

  𠂉

 • Bộ Nhân Nón

 • Bộ Nhân Đi

 • Bộ Bao - bao bọc

 • 3 Chấm Thủy

 • 2 Chấm Băng

 • 4 Chấm Hỏa

 • Bộ Trảo - móng vuốt cầm thú

  爫 爪

 • Bộ Trúc - tre trúc

 • Bộ Sam - lông tóc dài

 • Bộ Sách - bước chân trái

 • Bộ Tâm - quả tim, tâm trí, tấm lòng

 • Bộ Phụ - đống đất, gò đất

  阜(阝~)

 • Bộ Ấp - vùng đất, đất phong cho quan

  邑(~阝)

 • Bộ Tiết - đốt tre

 • Bộ Hán - sườn núi, vách đá

 • Bộ Nghiễm - mái nhà

  广

 • Bộ Nạch - bệnh tật

 • Bộ Khư - riêng tư

 • Bộ Yêu - nhỏ nhắn

 • Bộ Mịch - sợi tơ nhỏ

  糸(糹, 纟)

 • Bộ Hựu - lại nữa, một lần nữa

 • Bộ Truy - đến sau

 • Bộ Phộc - đánh khẽ

 • Bộ Dặc - bắn, chiếm lấy

 • Bộ Qua - cây qua (một thứ binh khí dài)

 • Bộ Thị - chỉ thị; thần đất

  ネ示

 • Bộ Y - áo

  衤衣

 • Bộ Dẫn - bước dài

 • Bộ Sước - chợt bước đi chợt dừng lại

  辶 辵

 • Bộ Thi - ác chết, thây ma

 • Bộ Hộ - cửa một cánh

 • Bộ Cân - cái khăn

 • Bộ Cân - cái búa, rìu

 • Bộ Vi - vây quanh

 • Bộ Quynh - vùng biên giới xa; hoang địa

 • Bộ Tịch - đêm tối

 • Bộ Ngạt -

 • Bộ Ký

 • Bộ Hòa - lúa

 • Bộ Thốn - đơn vị «tấc» (đo chiều dài)

 • Bộ Thủ - tay

  扌 手

 • Bộ Ngưu - trâu

 • Bộ Khuyển - con chó

 • Bộ Thảo - cỏ

 • Bộ Lão

 • Bộ Thỉ - cây tên, mũi tên

 • Bộ Thỉ - con heo, con lợn

 • Bộ Đẩu - đánh nhau

 • Bộ Khiếm - khiếm khuyết, thiếu vắng

 • Bộ Thù - binh khí dài

 • Bộ Bát - gạt ngược lại, trở lại

 • Bộ Bối - 貝

 • Bộ Hiệt - đầu; trang giấy

 • Bộ Trủy

 • Bộ Cung - cái cung (để bắn tên)

 • Bộ Tây

  西

 • Bộ Dậu - một trong 12 địa chi

 • Bộ Chuy - chim non

 • Bộ Võng

 • Bộ Mãnh - bát dĩa

 • Nét Ất - vị trí thứ 2 trong thiên can

 • Bộ Kim - kim loại, vàng

 • Bộ Lỗi - cái cày