Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI ~ B~

KANJI ~ B~

Last update 

nathai, japanese,vietnamese

Items (98)

 • BA sóng

 • BA Ba lê

 • BÁ Bác, bá phụ

 • BÁ xưng bá, thống trị

 • BÀ bà, mụ phù thủy

 • BẢ giữ, bó

 • BÁC bác học, tiến sĩ

 • BẮC hướng bắc, bắc cực

 • BẠC đánh đập

 • BẠ ở, nghỉ lại

 • BẠC cái tàu

 • BẠC mỏng, bạc mệnh

 • BÁCH trăm, bách niên

 • BÁCH bức bách, thúc giục

 • BẠCH màu trắng, bạch tạng

 • BÁI bái lạy, bái kiến

 • BÀI nghệ sĩ

 • BÀI bài trừ, bài tiết

 • BÃI bãi công, nghỉ

 • BẠI thất bại

 • BAN, BÀN khuân, chuyên chở

 • BAN ban hội, toán nhóm

 • BAN, BÀN dời đi, tổng quát

 • BAN ban bố, phân phát

 • BÁN một nửa, bán nguyệt

 • BÀN đĩa, khay

 • BẦN Bần cùng, nghèo

 • BẢN Nhật Bản, cơ bản

 • BẢN tấm ván

 • BẢN bản in, xuất bản

 • BẢN thanh nhã, tốt

 • BẠN bầu bạn

 • BẠN bờ ruộng, ven sông

 • BANG tiểu bang, liên bang

 • BÀNG gần, bên cạnh

 • BĂNG băng đá

 • BĂNG băng hà, sụp đổ

 • BẰNG cái giá sách

 • BẰNG bè bạn, bè phái

 • BẢNG cái bảng

 • BANH bãi biển

 • BÀNH bành trướng, to ra

 • BAO bao bọc, gói

 • BAO khen ngợi, tán dương

 • BÁO báo cáo, tin tức

 • BÀO bong bóng, bọt nước

 • BÀO đồng bào, tế bào

 • BÃO ôm, hoài bão

 • BÃO bão hòa, chán chường

 • BẢO bảo hiểm, bảo đảm

 • BẢO bảo vật, bảo bối

 • BẠO, BỘC bạo lực, bạo loạn

 • BẠO, BỘC bộc phát, kêu lên

 • BÁT số 8

 • BÁT cái bát, cái cối giã

 • BẤT bất hạnh, bất nhân

 • BẠT sơ suất, thiếu sót

 • BẾ bế mặc, đóng

 • BỆ bệ hạ

 • BỆNH, BỊNH bị bệnh, bệnh viện

 • BI bia mộ

 • BI bi ai, đau thương

 • BÍ bí mật

 • BÌ da thú

 • BÌ mệt mỏi

 • BỈ anh ta

 • BỊ chuẩn bị, thiết bị

 • BỊ chịu, bị

 • BÍCH bức tường

 • BIÊN biên dịch

 • BIÊN cạnh, vùng xa xôi,

 • BIẾN biến hóa, chuyển biến

 • BIẾN phổ biến

 • BIỆN biện luận, phản biện

 • BIỆN giải thích, ân xóa

 • BIỆT li biệt, phân biệt

 • BIỂU biểu hiện, phát biểu

 • BIẾU biếu tặng

 • BINH binh lính

 • BÍNH chuôi, cán

 • BÍNH can Bính

 • BÌNH hòa bình, bình đẳng

 • BÌNH bằng phẳng

 • BÌNH bình hoa, bình thuốc

 • BÌNH bình luận, phê bình

 • BỐ vải

 • BỐ bồn chồn, sợ

 • BỒ cây lạc

 • BỔ bổ sung, bổ nhiệm

 • BỘ, BỔ bắt giữ, nắm bắt

 • BỘ đi bộ, đường bộ

 • BỘ danh bạ, sổ sách

  簿

 • BỘ bộ phận, câu lạc bộ

 • BỘC tôi, nô bộc

 • BÔI cốc chén

 • BỐI cái lưng

 • BỐI con sò

 • BỐI bạn, tiền bối, hậu bối