Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI ~ B&C ~

KANJI ~ B&C ~

Last update 

nathai, japanese, vietnamese

Items (98)

 • BỒI bồi dưỡng, bồi bổ

 • BỒI đền bù, bồi thường

 • BỒI bồi thẩm, phụ tá

 • BỒI, BÚI y phục dài thượt

 • BỘI gấp bội

 • BÔN bôn ba, chạy trốn

 • BỔN gốc rễ

 • BỔN bồn nước

 • BỔNG lương bổng

 • BỔNG cây gậy

 • BÚT cây bút

 • BƯU bưu điện, bưu phẩm

 • CA ca hát, ca nhạc

 • CÁ cá nhân, cá thể

 • CÁ số đếm

 • CÁC các nước, các bạn

 • CÁC nội các

 • CÁCH tính cách, cách thức

 • CÁCH ngăn cách, ngăn ra

 • CÁCH cải cách, cách mạng

 • CAI bao quát

 • CÁI cái dù, cái cây,..

 • CẢI cải cách, cải biên

 • CAM ngọt

 • CÁM màu xanh nước biển

 • CẤM cấm chỉ, nghiêm cấm

 • CẦM cây đàn, vĩ cầm

 • CẢM tình cảm, cảm động

 • CẢM dũng cảm

 • CẨM gấm, thổ cẩm

 • CAN, CÀN cạn, khô

 • CAN khô

 • CAN lá gan

 • CÁN thân cây, cán bộ

 • CÂN cái rìu

 • CÂN cơ bắp, gân

 • CĂN căn bản

 • CẦN cần cù

 • CẨN kính cẩn, cẩn thận

 • CẬN gần, lân cận

 • CẢNG cảng biển

 • CANH 5 canh

 • CANH canh tác, cày ruộng

 • CANH Canh Thân, Canh Dần

 • CẢNH hoàn cảnh

 • CẢNH phong cảnh

 • CẢNH cảnh sát

 • CẠNH cạnh tranh

 • CAO chiều cao, cao thấp

 • CÁO quảng cáo, thông cáo

 • CẢO bản thảo

  稿

 • CẤP khẩn cấp, cấp cứu

 • CẤP cấp độ, cấp bậc

 • CẤP lương, cấp phát

 • CẬP phổ cập

 • CÁT cát tường, may mắn

 • CÁT màu nâu

 • CÁT cây sắn

 • CÁT cắt đứt, phân chia

 • CẬT vặn hỏi

 • CÂU bắt giữ, câu nệ

 • CÂU ngựa non, con cù

 • CÂU cống rảnh, hào nước

 • CẤU cấu tạo, cơ cấu

 • CẤU việc mua

 • CẦU nhu cầu, yêu cầu

 • CẦU địa cầu

 • CHÂM kim châm

 • CHÂN chân thực, chân dung

 • CHẤN chấn động

 • CHẤN địa chấn

 • CHẨN chuẩn đoán

 • CHẤP cố chấp

 • CHẤT chất vấn, khí chất

 • CHÂU châu lục, bang

 • CHÂU châu báu, châu ngọc

 • CHẾ chế độ, thể chế

 • CHẾ chế tạo, chế tác

 • CHI chi nhánh, thu chi

 • CHI cành cây, chi cành

 • CHI tứ chi, tay chân

 • CHI mỡ

 • CHI cỏ

 • CHI

 • CHÍ ý chí

 • CHÍ tột cùng

 • CHÍ tạp chí

 • CHỈ

 • CHỈ chỉ, đơn thuần

 • CHỈ chiếu chỉ, chỉ thư

 • CHỈ ngón tay, chỉ định

 • CHỈ dừng lại, cấm chỉ

 • CHỈ phúc chỉ

 • CHỈ giấy

 • CHÍCH, CHỈ chiếc, chỉ

 • CHIẾM chiếm hữu, chiếm dụng

 • CHIẾN chiến tranh, chiến đấu

 • CHIÊU chiêu đãi