Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI ~ C2~

KANJI ~ C2~

Last update 

nathai, vietnamese, japanese

Items (98)

 • CHIÊU chiếu sáng

 • CHIẾU sáng

 • CHIẾU chiếu thư, chiếu chỉ

 • CHIỂU đầm lầy

 • CHINH chinh phục

 • CHÍNH đúng, chính đáng

 • CHÍNH, CHÁNH chính phủ, hành chính

 • CHỈNH chỉnh đốn

 • CHU màu đỏ

 • CHU chu vi

 • CHU, CHÂU cổ phần, cổ phiếu

 • CHU, CHÂU thuyền

 • CHU tuần (7 ngày)

 • CHÚ chú ý

 • CHÚ đúc

 • CHỦ chủ yếu, chủ nhân

 • CHƯ chư hầu

 • CHỬ nấu luộc

 • CHỬ bãi bờ, bãi nhỏ

 • CHUẨN thứ nhì

 • CHUẨN chuẩn bị, tiêu chuẩn

 • CHUẨN 1 loại chim

 • CHÚC dặn

 • CHÚC chúc mừng

 • CHỨC dệt vải

 • CHỨC chức vụ

 • CHUNG chung kết

 • CHUNG cái chuông

 • CHÚNG quần chúng

 • CHỦNG chủng loại

 • CHƯNG chưng cất

 • CHỨNG triệu chứng

 • CHỨNG bằng chứng, chứng nhận

 • CHƯỚC gáo múc, muỗng

 • CHƯỚC chuốc rượu

 • CHƯƠNG hiến chương

 • CHƯƠNG văn chương, chương hồi

 • CHƯỚNG chướng ngại

 • CHƯỞNG lòng bàn tay

 • CHUYÊN chuyên môn, chuyên gia

 • CHUYỂN vận chuyển, chuyển động

 • CHUYẾT vụng về, dỡ

 • CÔ cô độc

 • CỐ thuê, cố nông

 • CỐ sự cố, cố tổng thống

 • CỐ kiên cố, ngoan cố

 • CỔ cổ xưa, đồ cổ

 • CỔ trống

 • CỐC ngũ cốc

 • CỐC thung lũng

 • CÔN côn trùng

 • CÔNG công cộng, công thức

 • CÔNG công trường, công nhân

 • CÔNG thành công

 • CÔNG tấn công, công kích

 • CỐNG cống hiến

 • CỘNG tổng cộng, cộng sản

 • CỐT xương cốt, cốt nhục

 • CƠ cơ sở, cơ bản

 • CƠ công chúa

 • CƠ bao nhiêu

 • CƠ cơ khí, thời cơ, phi cơ

 • CƠ da

 • CƠ đói, cơ ngạ

 • CÚ câu cú

 • CỦ

 • CỦ buộc dây

 • CỦ cái khuôn, khuôn phép

 • CƯ cư trú

 • CƯ đặt để

 • CỤ dụng cụ

 • CỨ căn cứ, chứng cứ

 • CỬ tiến cử, cử động

 • CỰ to lớn, cự đại

 • CỰ cự tuyệt

 • CỰ cự ly, xa

 • CÚC hoa cúc

 • CỤC, CUỘC cục diện, bưu cục

 • CỰC cực nam, cực kỳ

 • CUNG cung điện

 • CUNG cung tên

 • CUNG cung cấp

 • CUNG cung kính

 • CÙNG cùng cực

 • CƯỚC quyền cước, cẳng chân

 • CUỒNG cuồng nhiệt

 • CƯƠNG cương quyết, cứng

 • CƯƠNG kỉ cương

 • CƯƠNG gang

 • CƯƠNG đồi, sườn núi

 • CƯỜNG, CƯỠNG cường quốc, miễn cưỡng

 • CƯU con tu hú

 • KHÀO, CỪU cái mông

 • CỬU số 9

 • CỬU lâu dài

 • CỨU nghiên cứu

 • CỨU cấp cứu, xe cứu thương

 • CỰU lỳ cựu, cựu học sinh