Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI ~ V&X&Y ~

KANJI ~ V&X&Y ~

Last update 

nathai, vietnamese,japanese

Items (92)

 • VÂN mây

 • VÂN vân vân,…

 • VĂN văn hóa, văn chương

 • VĂN hoa văn

 • VĂN con muỗi

 • VĂN, VẤN nghe, hỏi, tân văn

 • VÃN buổi tối

 • VẤN chất vấn, vấn đáp, vấn đề

 • VẦN vần điệu

 • VẠN vạn, vạn vật

 • VẬN vận chuyển, vận mệnh

 • VÃNG vãng sinh cực lạc

 • VÀO nhập vào, xen vào

 • VẬT động vật, vạn vật

 • VỆ bảo vệ, vệ tinh

 • VI chu vi, bao vây

 • VI vi sinh vật

 • VI vi phạm

 • VĨ vĩ đại

 • VĨ vĩ độ

 • VĨ cái đuôi

 • VỊ vị lai, chưa đến

 • VỊ mùi vị, khẩu vị

 • VỊ vị trí, tước vị, đơn vị

 • VỊ dạ dày

 • VIÊM lửa lớn

 • VIÊN tiền yên, viên mãn

 • VIÊN thành viên, nhân viên

 • VIÊN công viên

 • VIÊN tường

 • VIÊN con khỉ

 • VIÊN con gái đẹp gọi là viên

 • VIỄN xa

 • VIỆN viện trợ, chi viện

 • VIỆN bệnh viện, học viện

 • VIỆT Việt Nam, siêu việt

 • VINH vinh quang

 • VĨNH lâu dài

 • VỊNH bơi

 • VỊNH ngâm thơ, vịnh thơ

 • VÔ vô nghĩa, vô lý

 • VONG tử vong

 • VONG quyên

 • VÕNG làm càn, vô căn cứ

 • VỌNG ước vọng, kỳ vọng

 • VŨ, VÕ võ sĩ, vũ lực, vũ trang

 • VŨ sĩ nhục

 • VŨ vũ trụ

 • VŨ cánh chim

 • VŨ khiêu vũ, vũ điệu

 • VŨ mưa

 • VỤ chức vụ, nhiệm vụ

 • VỤ sương mù

 • VỰC khu vực, lĩnh vực

 • VƯỜN vườn

 • VƯƠNG vua, vương tử

 • XA xe cộ, xa lộ

 • XÁ phố xá

 • XÁ xá tội, ân xá

 • XÀ con rắn

 • XÃ xã hội, hợp tác xã

 • XẠ xạ thủ, bắn

 • XÁC vỏ, phần xác

 • XÁC xác nhận, xác minh

 • XẢO tinh xảo

 • XÍ xí nghiệp

 • XỈ răng

 • XÍCH bài xích

 • XÍCH thước

 • XÍCH màu đỏ

 • XÚ mùi thói

 • XÚ xấu xí

 • XÚC thúc giục, xúc tác

 • XỬ, XỨ cư xử, xử lý

 • XUÂN mùa xuân

 • XUẤT xuất phát, xuất khẩu

 • XÚC tiếp xúc

 • XUNG ngoài khơi

 • XƯNG ,XỨNG xưng tên

 • XƯƠNG tốt đẹp, thịnh

 • XƯỚNG xướng ca, kêu lên

 • XUY nấu cơm

 • XÚY, XUY thổi

 • XUYÊN sông

 • Y y học

 • Y y phục

 • Y,Ỷ ỷ lại

 • Ý ý nghĩa, ý kiến, ý thức, chú ý

 • YÊN khói

 • YẾT yết kiến

 • YÊU eo

 • YÊU,YẾU yêu cầu, thiết yếu, chủ yếu