Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
214 Bộ Thủ Kanji - Part 1/3

214 Bộ Thủ Kanji - Part 1/3

Last update 

214 Bộ Thủ Kanji - Part 1/3, edwardthienhoang, japanese, Kanji, radicals

Items (80)

 • tâm - quả tim, tâm trí,tâm: Khá phổ biến. Biến thể của chữ này có thể là ⺗

 • đao - con dao, cây đao (vũ khí): Nhiều chữ có nghĩa liên quan tới đao, kiếm

 • đao - con dao, cây đao (vũ khí): Biến thể của chữ 刀. Nhiều chữ cũng có nghĩa liên quan tới đao, kiếm như bộ 刀

 • lực - sức mạnh: Đa số đều nghĩa liên quan tới "lực, sức"

 • xa - chiếc xe:

 • nhân - người: Đa số các chữ kanji chứa bộ này đều có nghĩa liên quan tới con người

 • nhân đứng - người: Đây là bộ Nhân Đứng biến thể của chữ 人. Đa số các chữ kanji chứa bộ này đều có nghĩa liên quan tới con người

 • nhân (đi) - chân người,người đang đi: Nghĩa liên quan tới người. Ngoài ra bộ này được ghép với bộ mục 目 ( mắt ) để tạo nên bộ kiến 見 ( nhìn ) . Bộ này cũng 1 phần nằm trong bộ 鬼 ( con quỷ )

 • nữ - nữ giới, con gái, đàn bà: Phổ biến, quan trọng, đa số các chữ chữa bộ này đều có nghĩa liên quan tới "nữ"

 • môn - cửa hai cánh:

 • khẩu - cái miệng: Đây là bộ phổ biến nhất. Là 1 bộ ghép trong bộ ngôn - 言 và bộ thiệt 舌 ( cái lưỡi )

 • thiệt - cái lưỡi:

 • ngôn - nói:

 • kim - kim loại; vàng:

 • mộc - gỗ, cây cối:

 • 水 氵

  thủy - nước: Biến thể của 水 là 氵 đều cũng nghĩa

 • 火 灬

  hỏa - lửa: Biến thể của 火 là 灬 đều cũng nghĩa

 • nhật - ngày, mặt trời:

 • nguyệt - tháng, mặt trăng:

 • 見 见

  kiến - trông thấy, nhìn: 见 là biến thể của 見

 • mục - mắt:

 • dẫn - bước dài:

 • hòa - lúa:

 • 牛/ 牜

  ngưu - trâu: 牜 là biến thể của chữ 牛, đồng nghĩa

 • 犬 / 犭

  khuyển - con chó: 犬 là biến thể của chữ 犭, đồng nghĩa

 • lập - đứng, thành lập:

 • tự - tự bản thân, kể từ:

 • nhĩ - tai (lỗ tai):

 • trường - dài; lớn (trưởng):

 • thổ - đất: Nhiều chữ kanji chứa bộ này có nghĩa liên quan tới "thổ, đất"

 • sĩ - kẻ sĩ: Bộ này gần giống với bộ Thổ 土, dễ gây nhầm lần. Sự khác biết là độ dài 2 nét ngang khác nhau, ngược nhau

 • tẩu - đi, chạy:

 • 羊 ⺷

  dương - con dê: ⺷ là biến thể của 羊

 • vũ - mưa:

 • thanh - màu xanh:

 • mã - con ngựa:

 • hành - đi, thi hành, làm được:

 • quynh - Vây quanh, bao gồm, chứa đựng: Nhiều từ có nghĩa liên qua tới tới nghĩa bộ này là "bao quanh"

 • mịch - Bao phủ, trùm lên:

 • sơn - sông ngòi:

 • xuyên - sông ngòi: Biến thể của bộ 巛 là 川

 • xuyên - sông ngòi: Là biến thể của bộ 巛

 • sinh - sinh đẻ, sinh sống:

 • điền - dùng:

 • điền - ruộng:

 • lý - dặm; làng xóm:

 • 阜 阝

  phụ - ống đất, gò đất:

 • phụ - cha:

 • thốn - đơn vị «tấc» (đo chiều dài):

 • 小 / ⺌

  tiểu - nhỏ bé: ⺌ là biến thể của 小

 • nhị - hai:

 • phương - phương hướng:

 • bạch - màu trắng:

 • điểu - con chim:

 • thủ - tay: Biến thể của chữ 手 là 扌, đồng nghĩa

 • chi - cành, nhánh:

 • hán - sườn núi, vách đá:

 • khư, tư - riêng tư:

 • hựu - lại nữa, một lần nữa:

 • đại - to lớn:

 • đầu - Đỉnh, nắp, vung: Nhưng chỉ 1 số ít chữ liên quan tới nghĩa của bộ 亠

 • 𠆢

  nhân - người: Đây là bộ Nhân Đứng biến thể của chữ 人

 • nhập - vào:

 • bát - số tám:

 • băng - nước đá:

 • kỷ - bàn:

 • khảm - há miệng:

 • bao - bao bọc:

 • chủy - muỗng:

 • phương - tủ đựng:

 • thập - số mười:

 • bốc - xem bói:

 • tiết - tem, đóng dấu:

 • trĩ - theo sau:

 • tịch - đêm tối:

 • tử - con:

 • miên - mái nhà, mái:

 • uông - yếu đuối:

 • thi - xác chết, thây ma:

 • triệt - mầm non, cỏ non mới mọc: