Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
214 Bộ Thủ Kanji - Part 3/3

214 Bộ Thủ Kanji - Part 3/3

Last update 

214 Bộ Thủ Kanji - Part 3/3, edwardthienhoang, japanese, Kanji, radicals

 • image description
  18downloads
 • image description
  8308puzzles solved
 • INSTALL

Items (53)

 • túc - chân, đầy đủ:

 • tân - cay:

 • thần - thìn (12 con giáp):

 • 辵 辶

  sước - bước đi, bước tới: 辶 là biến thể của 辵 . Đa số các chữ kanji có bộ này đều ở dạng 辶

 • 邑 阝

  ấp - Làng xã, cộng động: 阝 là biến thể của 邑. Đa số các chữ kanji có bộ này đều ở dạng 阝

 • dậu - Một trong 12 địa chi:

 • biện - phân biệt:

 • đãi - kịp, kịp đến:

 • truy, chuy - chim đuôi ngắn:

 • phi - không:

 • diện - mặt, bề mặt:

 • cách - da thú; thay đổi, cải cách: Thường gặp ở 3 chữ 革, 靴, 覇

 • vi - da đã thuộc rồi:

 • phỉ, cửu - rau phỉ (hẹ):

 • âm - âm thanh, tiếng:

 • hiệt - đầu; trang giấy:

 • phong - gió:

 • phi - bay: Chỉ 1 từ dùng 飛 (phi)

 • 食 飠

  thực - ăn:

 • thủ - đầu:

 • hương - mùi hương, hương thơm:

 • cốt - xương:

 • cao - cao:

 • bưu, tiêu - tóc dài:

 • đấu - chống nhau, chiến đấu:

 • sưởng - rượu nếp; bao đựng cây cung:

 • cách - khoảng cách, cách li:

 • quỷ - con quỷ:

 • ngư - con cá:

 • lỗ - mặn:

 • 鹿

  lộc - con hươu:

 • mạch - lúa mạch:

 • ma - cây gai:

 • hoàng - màu vàng:

 • thử - lúa nếp:

 • hắc - màu đen:

 • chỉ - may áo, khâu vá:

 • mãnh - con ếch; cố gắng:

 • đỉnh - cái đỉnh:

 • cổ - cái trống:

 • thử - con chuột:

 • tỵ - cái mũi:

 • tề - ngang bằng, cùng nhau:

 • xỉ - răng:

 • long - con rồng:

 • quy - con rùa:

 • nhất - một:

 • cổn - nét sổ:

 • chủ - điểm, chấm:

 • 丿

  phiệt - :

 • 乙 乚

  ất - thứ hai: 乚 là biến thể của 乙

 • quyết - nét sổ có móc:

 • dược - sáo 3 lỗ: