Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự cấp 1 - Tổng Hợp - JVC - Part 1

Hán Tự cấp 1 - Tổng Hợp - JVC - Part 1

Last update 

Items (100)

 • Á châu á

 • Úy đại úy

 • Dật ẩn dật

 • Nhân hôn nhân

 • Vần vần điệu

 • Mẫu mẫu ruộng

 • Phổ bến sông

 • Dịch dịch bệnh

 • Yết yết kiến

 • Viên con khỉ

 • Ao chỗ lõm

 • Ông ông già

 • Ngu sợ hãi

 • Qua vòng xoáy

 • Họa tai họa

 • Ngoa giày dép

 • Quả quả phụ

 • Giá kiếm tiền

 • Văn con muỗi

 • Quải bắt cóc

 • Hoài hoài niệm

 • Hặc hạch tội

 • Nhai bờ bến

 • Viên hàng rào

 • Hạch hạt

 • Xác cái vỏ, giáp xác

 • Hách dọa nạt

 • Tích bãi đất ven hồ, biển

 • Quát bao quát

 • Hát quát mắng, đe dọa

 • Khát khát khô

 • Hạt sắc nâu

 • Hạt cai quản

 • Thả ngoài ra

 • Phữu hộp, can

 • Hãm vây hãm

 • Hoạn bệnh nhân

 • Kham chịu đựng

 • Quan quan tài

 • Khoản điều khoản

 • Nhàn nhàn rỗi

 • Khoan nghỉ ngơi

 • Hám đắng, khốn khổ

 • Hoàn hoàn trả

 • Hạm chiến hạm

 • Ngoan ngoan cố

 • Cơ đói

 • Nghi tiện nghi

 • Ngụy ngụy biện

 • Nghĩ suy nghĩ

 • Củ qui củ

 • Cùng cùng cực

 • Cự kháng cự

 • Hưởng hưởng thụ

 • Hiệp kẹp vào

 • Cung cung kính

 • Kiểu nắn thẳng

 • Hiểu bình minh

 • Khuẩn vi khuẩn

 • Cầm cái đàn

 • Cẩn cẩn trọng

 • Khâm cổ áo

 • Ngâm ngâm thơ

 • Ngung góc, xó

 • Huân huân chương

 • Huân hương thơm

 • Hành cái cuống

 • Khê thung lũng

 • Huỳnh huỳnh quang

 • Khánh khánh thành

 • Kiệt kiệt xuất

 • Hiềm hiềm khích

 • Hiến hiến dâng

 • Khiêm khiêm tốn

 • Kiển kén tằm

 • Kì Cờ vây

 • Hiển Hiển nhiên

 • Huyền dây cung

 • Huyền treo

 • Ngô nước Ngô

 • Giang con sông

 • Khẳng khẳng định

 • Hầu tước hầu

 • Hồng to lớn

 • Cống cống hiến

 • Câu cái hào nước

 • Hành cái cân

 • Cấu mua bán

 • Khảo tra khảo

 • Cương cứng

 • Khốc khốc liệt

 • Côn côn trùng

 • Khẩn khẩn khoản

 • Tá phò tá

 • Toa dụ dỗ, sai khiến

 • Trá dối trá

 • Toái phá vỡ

 • Tể tể tướng

 • Tài trồng cây

 • Trọc ăn chay