Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol kifejezések/szavak a hírekben 2

Angol kifejezések/szavak a hírekben 2

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • intézkedés, rendszabály, mérce, mérték, fok, határ, mérő(edény), méret, nagyság

  measure (főnévként / noun)

 • mér, kimér, megmér, lemér, felmér, felbecsül, mértéket vesz

  measure (igeként / verb)

 • Elefántcsontpart

  Ivory Coast

 • állítás, kijelentés, vád

  allegation

 • békefenntartók

  peacekeepers

 • biztonsági tanács

  security council

 • tanács, önkormányzat

  council

 • biztonsági erők

  security forces

 • Európa Tanács

  the Council of Europe

 • elnökség, elnöki méltóság/tisztség

  presidency

 • igény szerint

  on demand

 • követelés, kívánság, kérés

  demand (főnévként)

 • kér, követel (határozottan), érdeklődik, kérdez

  demand (igeként)

 • felfüggesztés, félbeszakítás, megszakítás, szüneteltetés, szuszpenzió (kémiában)

  suspension

 • további nukleáris tevékenységek

  further nuclear activities

 • halálbüntetés

  death sentence

 • halálraítélve, halálraítélt

  sentenced to death

 • bejelenti, bejelent, bemond

  announces

 • európai migrációs krízis

  european migration crisis

 • házigazda, vendéglátó, vendéglős, kocsmáros

  host

 • otthont ad / ad otthont

  hosts

 • ujjlenyomat

  fingerprint

 • ujjlenyomatvételi rendszer

  fingerprinting system

 • menedékkérők

  asilum seekers

 • sűrgősségi tárgyalások

  emergency talks

 • elítéli, elítél, helytelenít

  condemn

 • leleplez

  unveil

 • ritka, különös, rendkívüli

  uncommon

 • közös, átlagos

  common

 • javasolt / javasol, ajánl, indítványoz

  proposed / to propose

 • később, azután /utána

  afterwards /afterward

 • földrengés

  earthquake

 • utórengés

  aftershock

 • elfoglalni, elfoglal, megszáll, bevesz

  occupy

 • vád, büntető eljárás, üldözés, folytatás

  prosecution

 • figyelemre méltó, jelentős, nevezetes

  remarkable

 • jelentéktelen

  unremarkable

 • túsz, biztosíték

  hostage

 • be kell tartani(uk)

  have to abide

 • törvény

  law

 • sűrgős, sürgősségi

  urgency

 • szükségállapot

  state of emergency

 • elkerülhetetlen, szükségszerű

  inevitable

 • kitérő, kerülőút

  bypass

 • kiút valamiből, lőrés, kémlelő nyílás

  loophole

 • szabályozni, szabályoz, rendbe hoz

  to regulate

 • valamire váró

  anticipant

 • számít, siettet, előre lát, elébe vág, előrebocsát

  anticipate

 • (mn) jogos, törvényes/(fn) törvényes uralkodó/(ige) törvényesít, igazol

  legitimate

 • emberölés, gyilkosság

  homicide(s)

 • nyilvánvalóan, magától értetődően

  obviously

 • erőfeszítések

  efforts

 • baljóslatú, rosszat jelző

  ominous

 • (fn) kétségbeesés, (ige) kétségbeesik, kétségbe van esve

  despair

 • (mn) szenvedő, türelmes, (fn) türelem

  suffering

 • szenved, elvisel

  suffer

 • hozzájárul, közreműködik valamiben

  contributed

 • óriási, hatalmas, csuda klassz, rettentő, félelmetes

  terrific

 • elkövető

  perpetrator

 • állítólag

  allegedly

 • bántalmazott, bántalmazták / (fn) támadás, bántalmazás, ostrom, roham, (ige) erőszakot követ el, támad, megtámad, rohamoz

  assaulted / assault / abused / abuse

 • tetten érték

  caught in the ack

 • felkeltette az aggodalmát kb.

  sparked concern

 • állítások

  allegations

 • vádolja / vádol

  accuses / accuse

 • gyanúsított, gyanúsít

  suspect

 • sebesült, sérült, sebes

  wounded

 • húsbárd

  meat cleaver

 • ágyútámadás

  mortar attack

 • (ige) vonatkozik, érint, (fn) aggodalom, törődés, vonatkozás

  concern

 • toborzó

  recruiter

 • szövetség, társaság, egyesület, kapcsolat, egysülés, kapcsolat

  association

 • harci

  warplanes

 • (mn) rögzített, felvett

  caught on tape

 • (fn) pangás, zuhanás, (ige) hirtelen lepottyan

  slumps

 • botrány, szégyen

  scandal

 • kiterjeszt, meghosszabít, nyújt, növel

  extend

 • lefolytatott, végrehajtott

  conducted

 • a nemzetközi törvények kirívó megsértése

  flagrant violation fo the international law

 • botrányos

  flagrant

 • (fn) fogadalmak, fogadalom, eskü, (ige) megfogad

  vows / vow

 • megfelelő

  appropriately

 • legfőbb

  supreme

 • jogalkotás, törvényhozás

  legislation

 • gyülekezés, gyülekezet, gyűlés, összeszerelt, sorakozó

  assembly

 • többséget

  supermajority

 • vas ököl

  iron fist

 • támogat, fennáll, genntart, helybenhagy, helyesl, megerősít, jóváhagy, tart

  uphold(s)

 • összehúz, szűkít, megszorít

  tighten

 • állásfoglalások / felbontás, határozat, döntés

  resolutions / resolution

 • Koreis-félsziget

  Korean peninsula

 • hatalmas, baromi nagy, bazi nagy

  humongous

 • káros, hátrányos

  detrimental

 • egyoldalú

  unilateral

 • nemkívánatos

  undesirable

 • esztelen, oktalan, nem okos, nem bölcs

  unwise

 • igény, követelés, állítani valamitm jogalap, jogcím

  claim

 • komoly, súlyos, veszélyes, fenyegető, szigorú

  grave

 • ismételgetés, ismétlés

  reiteration

 • szempontok, feltételek

  terms