Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
ESL Podcast [Angol] vegyes szógyűjtemény 3

ESL Podcast [Angol] vegyes szógyűjtemény 3

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;) Az ESL Podcastokban elhangzott szavak vegyes gyűjteménye. Harmadik rész.

Items (100)

 • tiszteleg, köszönt, üdvözöl

  to salute

 • elöljáró

  supperior officer

 • hülyéskedni

  to goof(ing) around

 • szolgálatra jelentkezni

  report to duty

 • késznek lenni, felkészültnek lenni

  to be prepared

 • álcázás smink

  camouflage make-up

 • álcázás

  camouflage

 • terepszínű ruha, gyakorlóruha, terepöltözék

  fatigues

 • nem nevetség tárgya

  is no laughing matter

 • rettenetes, reménytelen, kétségbeesett

  desperate

 • toborzó

  recruiter

 • fegyelem, önfegyelem, önkontrol, fegyelmezés

  discipline

 • rókalyuk

  foxhole

 • készenlétbe helyezés, elhelyezés [csapatoké, fegyvereké]

  deployment

 • rossz tapasztalat

  bad experience

 • elráncigálni valakit valahová

  to rope somebody somewhere

 • előadás, fellépés, bemutató, eljátszás [színház, szerep, zene, stb.]

  performance

 • béna, gyenge, gyatra, sánta, nyomorék

  lame

 • jelentése: nagyon rossz volt, szörnyű volt

  it was the pits

 • pl.: előadásnál jelenti, hogy nagyon rossz volt, ügyetlen, egyáltalán nem volt professzionális

  amateur our

 • kísérleti, merőben új előadás, színdarab

  experimental play

 • szörnyű, iszonyú kegyetlen, szar minőségű, pocsék

  atrocious

 • rossz szájíz, emlékezetes rossz tapasztalat

  a bad taste in somebody's mouth

 • próba, kísérlet, kísérletezés

  experiment

 • nyílt fellépős esemény, bárki beszélhet, felléphet

  open-mic event

 • bár, noha, habár

  though / although

 • betudni valamit valaminek

  to chalk it up to something

 • átmeneti/pillanatnyi elmezavar, beszámíthatatlanság, őrület

  temporary insanity

 • vicces

  hilarious

 • párosít, összekapcsol, egy pár

  couple

 • sürgető érzés

  sense of urgency

 • figyelemre méltó, jelentős, nevezetes

  remarkable

 • említésre se méltó, nem méltó

  not remarkable

 • műalkotás, készítmény, szerszám

  artifact

 • elfoglal, megszáll, bevesz

  occupy

 • hihetetlen, valószínűtlen

  incredible

 • elbűvölő

  fascinating

 • általában

  commonly

 • vád

  prosecution

 • megdöbbent, ámulatba ejt, meghökkent

  astonish

 • bár, habár, jóllehet, noha

  although

 • magától értetődő

  obviously

 • zavar (valakit)

  bothers

 • vasaló

  flatiron

 • ugratni (megviccelni valakit)

  to tease

 • kielégít, lecsillapít

  appease

 • lelkes, buzgó, rajongó

  enthusiastic

 • szükségtelen

  unneccessary

 • szükséges, szükségszerű

  neccessary

 • bizonytalan

  uncertain

 • beszűrődő

  infiltrating

 • arcradír

  facial scrub

 • jobban szeretni/kedvelni/előnyben részesíteni valamit/valakit/valamit csinálni

  to prefer to do/like something or somebody

 • nyomtató, nyomdász

  printer

 • akinek

  whose

 • megfigyelni / figyelő, megfigyelő

  to observe / observer

 • környezet, környék, vidék / körülvevő, környező

  surroundings / surrounding

 • arckifejezések

  facial expressions

 • költészet, versek, költemények

  poetry

 • tabu, tiltott, kerülendő

  taboo

 • társadalmilag elfogadott

  socially acceptable

 • általában (véve), rendszerint, többnyire

  generally

 • kereset, keresni (pénzt)

  to earn (money)

 • kiadás (újság, könyv, szoftver, stb.)

  edition

 • bizonyos, adorr, sajátos, külön(ös), különleges

  particular

 • kiad, megjelentet, közöl, közread / kiadás / kiadó (cég), közlő (ember, stb.), cikkíró

  publish / publishing / publisher

 • javítás, módosítás, átjavítás, átdolgozás, helyesbítés, átdolgozott kiadás [könyvé]

  revision

 • gazd. könyvvizsgálat, audit(álás), revízió, pénzügyi ellenőrzés

  audit

 • keresztül ment(ek)

  went through

 • előterjeszt, bead, benyújt, bemutat / beadni, bemutatni, benyújtani / benyújtás, bemutatás, megadás, behódolás, engedelmesség, alázatosság

  to submit / submitting / submission

 • illetlen, nem illő/méltó/helyénvaló, szemérmetlen, trágár

  indecent

 • sértő, bántó, durva, támadó, offenzív, goromba

  offensive

 • megdöbbentő, megrendítő [hír, látvány], megbotránkoztató, felháborító [viselkedés, eljárás], vacak, botrányos [időjárás]

  shocking

 • szexuális tartalom

  sexual content

 • erkölcstelen, züllött

  immoral

 • amorális, erkölcs nélküli

  amoral

 • legfelsőbb, legfőbb, legfontosabb, legmagasabb, legnagyobb, páratlan, rendkívüli, végső, döntő

  supreme

 • állítani valamit, igény, követelés, reklamáció, (jog)alap, jogcím

  claim

 • versenytárs, versenyző, induló [versenyen], pályázó, konkurens

  competitor

 • névjegy, aláírás, sajátosság

  signature

 • nagyon okos, tapasztalt, széles látókörű, (túl) kifinomult, (túlzottan) igényes, (túl) bonyolult, komplikált, mesterkélt

  sophisticated

 • kifinomult ízlés

  sophisticated taste

 • egyedüli, egyes, szóló, szólójáték

  solo

 • rövidít / rövidített

  abbreviate / abbreviated

 • boríték, burok, borító

  envelope

 • beburkol, beborít

  envelop

 • rövid, tömör, velős / tömör, velős, lényegretörő, szabatos

  concise / succinct

 • röviden, tömören, néhány szóval, rövid ideig/időre

  briefly

 • politikus

  politician

 • plitikai, (állam)kormányzati

  political

 • politikai párt/fogoly/aktivista

  political party/prisoner/activist

 • kivon, visszavon [pl. csapatot, jelöltet], kivesz [gyereket az iskolából], visszavon [pl. ígéretet], felvesz, kivesz [számláról], visszahúzódik, visszavonul

  to withdraw

 • kivonul, visszavonul, meghátrál, csendes pihenőhely, menedékhely, lelkigyakorlat

  to retreat

 • megleptek minket, meglepetésszerűen értek minket

  caught us by surprise

 • nyújtani, nyújtózni, kinyújtóztatni

  to stretch

 • be kell osztania a pénzét

  to stretch her income

 • dalszöveg

  lyrics

 • törekvés, vágyakozás, ambíció [politikai], leszívás [pl. zsír, genny]

  aspiration

 • vágy, kívánság, óhaj, óhajt, vágyik (vmire), kíván (vmit), (szexuálisan) vágyik valakire

  desire

 • cselekmény, tartalom [regényé, drámáé, színdarabé], összeesküvés, cselszövés, földdarab, telek, parcella / (el)tervez, kieszel, kitervel

  plot / to plot