Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
JPLT Ngu phap 2

JPLT Ngu phap 2

Last update 

bissi

 • image description
  7downloads
 • image description
  1014puzzles solved
 • INSTALL

Items (98)

 • ~ずにすむ

  không cần phải ~,khỏi phaỉ ~ tránh đc 1 việc mà dự đoán phải làm

 • N chỉ người にしたら・すれば・しても

  đối với ~ , nếu đứng ở lập trường ~ thì có những suy nghĩ

 • Vbỏます+かねる

  khó mà V, không thể V , dù có muốn, có cố cũng k thể làm đc ( văn viết)

 • Vbỏます+かねない

  có thể sẽ (-)( mang nghĩa tiêu cực)

 • Vbỏます+次第

  ngay sau khi V thì sẽ ~( thường dùng trong bản tin , thông báo)

 • N+次第で(は)/だ

  tùy thuộc vào N

 • Vる・Vた+次第だ。

  というわけだ。do đó,( do sự tình nguyên cớ như trên)(văn viết)

 • Thể ngắn/N,Naである+かぎり

  chừng nào mà ~ ( đưa ra giả định, tính huống)

 • Vる/Vた+かぎり(では )

  trong phạm vi ~ -> phán đoán (V nhận thức:nhìn,nghe,hiểu..) (phán đoán nằm trong phạm vi kiến thức bản thân )

 • Vる/Vれる/Nの+かぎり

  trong giới hạn(năng lực,khả năng, quyền hạn..)

 • N chỉ người, thời gian +に限って

  đúng vào cái lúc ~ thì lại xảy ra ~( kết quả k tốt)

 • N chỉ người+に限って

  nếu là (người mà tin tưởng)thì sẽ không thể làm (những chuyện tồi tệ)

 • Thể ngắn+と見え(て)

  trông có vẻ,hình như (phán đoán)

 • ~ように・そうに・っぽい+見えて、

  nhìn thì có vẻ ~ nhưng thực ra lại khác ~

 • N+というと/といえば/といったら

  nói đến ~ thì chợt nhớ ra ~

 • N+というと/といえば/といったら

  nói đến ~ thì điều đầu tiên liên tưởng đến là ~

 • N+というと/といえば/といったら

  về vấn đề ~ thì (giải thích)

 • N+というと/といえば/といったら

  cứ mỗi lần ~ thì toàn ~

 • ..というと...のことですから。

  cái gọi là ~ có phải laf~ ( dùng để xác nhận lại ý nghĩa )

 • ..といっても

  dù nói là ~(nhưng cũng k đến mức như thế ~)(văn nói)

 • N+にかけては・にかけてのN

  riêng về mặt ~ thì ~(vế sau là đánh giá tốt)

 • 普通形+にしろ/せよ/しても

  cho dù ở trường hợp (giả định) ~ thì ~ ( vế sau là ý kiến, phán đoán, đánh giá..)

 • ...にしろ/せろ/しても...にしろ/せよ/しても

  dù là cái nào, dù trong trường hợp nào

 • (ただ)...のみ

  chỉ (văn viết)

 • (ただ)...のみならず

  không chỉ mà còn ( văn viết)

 • N+にほかならない。

  chính là ~, không gì khác ngoài ~(văn viết)

 • V1てはV2 ます, V1てはV2 ます形...

  chính là vì(văn viết)

 • V thể ない+ざるを得ない。

  đành phải ~, buộc phaỉ ~ ( nhưng thực ra không muốn làm)(văn viết)

 • V1てはV2 ます形, V1てはV2 ます形...

  cứ ~ rồi lại ~ ( lặp đi lặp lại hành động )

 • V ては~

  cứ mỗi lần ~ lại

 • Vた+矢先に/の

  ngay sau khi V

 • Vようとした+矢先に/の

  ngay trước khi định làm vế trước thì làm vế sau

 • N/Vる/~だけ+にとどまらず~

  không chỉ dừng ở ~ (mà còn lan rộng hơn nữa)

 • ~(に)は/ことは~が/けど

  tuy ~ thì có ~ nhưng ( dùng bằng cách lặp lại 1 từ, chỉ ý nhượng bộ ,đồng ý một phần)

 • N+からして

  Ngay từ N thì đã ~ ( ngay từ N đã như vậy thì không cần nói đến cái khác. N là vd cực đoan, điển hình. Dùng trong đánh giá tiêu cực)

 • ~というか~というか

  có thể nói là ~ cũng có thể nói là ~; vừa có vẻ như ~ vừa có vẻ như ~

 • V ý chí+(よ)うにも~ない

  không có gì hơn N, đương nhiên là N thì vẫn tốt hơn

 • V ý chí+(よ)うにも~ない

  cho dù muốn ~ nhưng cũng không thể ~

 • Nを踏まえ(て)

  lấy N làm tiền đề , căn xứ để phán đoán,xem xét...(văn viết)

 • ~は~にかかっている

  vế 1 ra sao còn phụ thuộc vào vế 2

 • V ý chí +(よ)うとする・している

  sắp ( cách nói mang tính văn học)

 • V ý chí +(よ)うではないか

  cùng nhau làm V ( kêu gọi người khác)

 • Vる/Vない + ことにしている

  thói quen do tự mình quyết định

 • Vる/Vない + ことになっている

  tập quán, quy tắc, dự định (xảy ra không liên quan đến ý chí của người nói)

 • Vる /Vない + ようになっている

  nói về chức năng của máy móc.

 • ような)/ように

  như là ~ (chỉ ra ví dụ)

 • みたいだ

  Có vẻ ~ Phỏng đoán.( văn nói)

 • みたいだ

  Giống như là... (nhưng sự thực không phải thế).

 • N + みたいだ

  Chỉ ra ví dụ = よう

 • N + らしい

  N cho ra đúng tính chất N (Đưa ra cảm nhận mạnh về điều ~ )(nhấn mạnh)

 • N + の/Vた/Vている/A い/ Naな + つもり

  đã tin rằng... (nhưng thực tế là không phải như thế).

 • Vて + くる

  Hành động, phản ứng tự nhiên xuất từ trong tâm, cơ thể

 • Vて/Vないで + ほしい/もらいたい Ngoài ra có cấu trúc Vて + ほしくない

  bản thân mong muốn người khác làm, mong muốn bản thân

 • ~ば/たら/と。。。たい/のに/よかった

  Hy vọng vào điều không có thật ở hiện tại/cảm thấy đáng tiếc

 • ~ば/たら/と。。。たい/のに/よかった

  Đáng tiếc là không thể làm khác với hiện thực.Điều hiện thực đã xảy ra

 • 使役形を使った表現 - Sử dụng thể sai khiến

  Sự cho phép, sự chấp thuận, xin phép.

 • 使役形を使った表現 - Sử dụng thể sai khiến

  không định làm thế nhưng tạo ra hậu quả xấu.

 • 使役形を使った表現 - Sử dụng thể sai khiến

  nhận được sự cho phép, sự chấp thuận.

 • 使役形を使った表現 - Sử dụng thể sai khiến

  được làm giúp, cảm thấy biết ơn.

 • 自動詞を使った表現 - Sử dụng tự động từ

  Để biểu thị tính chất, tình trạng của vật.

 • [tính từ イ・tính từ ナ] bỏ đuôi thêm み

  huyển tính từ イ・tính từ ナ thành danh từ biểu hiện cảm nhận về tính chất, tình trạng của ~. Tuy nhiên, các tính từ sử dụng với み không nhiều.

 • ~のではないだろうか/ないかと思う

  Tôi cho rằng, nghĩ răng ~(Ý kiến, chủ trương bản thân)

 • ~んじゃない?/んじゃないかと思う

  biểu hiện mang tính hội thoại của [~のではないだろうか]

 • N ~から N~にかけて

  từ ~ đến ~ ( biểu thị phạm vi thời gian,không gian)

 • Danh từ + だらけ

  (Trong tình trạng có đầy thứ ~ )(nghĩa tiêu cực)

 • [Danh từ/Động từ /Tính từ] ở dạng bổ nghĩa cho danh từ+ おかげ

  Nhờ ~ mà có kết quả tích cực( cũng có trường hợp tiêu cực nhưng ý mỉa mai)

 • [Danh từ/Động từ /Tính từ] ở dạng bổ nghĩa cho danh từ+ せい

  Chỉ vì ~ tại vì ~ mà có kết quả tiêu cực

 • ~せいか

  không thể chắc chắn nhưng, rất có thể nguyên nhân là ~

 • Vる・Vた + とおり N + どおり/のとおり

  làm ~ giống như,theo như ~

 • Danh từ + について/つき

  về vấn đề ~

 • Danh từ + に関し(て)

  về ~ , liên quan đến ~

 • ~に比べ(て)

  so với

 • Danh từ + に加え(て)

  Ngoài ~ còn..., thêm vào đó

 • Danh từ + に対し(て)

  tuy nhiên, nhưng (2 vế ý trái ngược)

 • Danh từ + の/Vる +たびに

  cứ đến lúc ~ thì lúc nào cũng.../ lại...

 • たとえ~ても

  trường hợp giả định là ~ nhưng...

 • N/ Aい/Naな + くらい/ぐらい

  khoảng (đại khái, ước lượng)

 • N/ Aい/Naな + くらい/ぐらい

  Giải thích về mức độ (đến mức...)

 • N/ Aい/Naな + くらい/ぐらい

  thể hiện mức độ thấp

 • Vる + くらいなら/ぐらいなら

  Thà... là tốt hơn ~

 • N/ Aい/Naな/Vない/V ている + うちに

  Làm gì đó trước khi có sự thay đổi xảy ra (trong khi ~)

 • Vない/Vている + うちに

  Trong khi đang làm ~ thì việc ngoài dự định xảy ra

 • Danh từ + を中心に/を中心として/を中心にして

  Lấy ~ làm trung tâm.

 • : Danh từ + をはじめ

  lấy ~ làm đại diện, ví dụ như ~, đầu tiên phải kể đến ~

 • Danh từ + に対し(て)

  dành cho ~, đối với ~

 • Danh từ + において

  Biểu hiện nơi chốn, thời gian, vùng... ("Tại ~", "Ở ~"...).

 • Danh từ + にわたって/わたり

  biểu thị sự trải rộng trong phạm vi toàn thể mang tính thời gian, địa điểm, khoảng cách (trong toàn bộ phạm vi ~).

 • Danh từ + にとって

  Đối với ~(nghĩ từ lập trường của ~ đưa ra đánh giá, nhận xét)

 • Danh từ + による/より/よって/よっては

  nguyên nhân, lí do

 • Danh từ + による/より/よって/よっては

  cách làm, phương pháp

 • Danh từ + による/より/よって/よっては

  dựa vào ~

 • Danh từ + による/より/よって/よっては

  nếu ~ khác thì... cũng khác

 • Danh từ + による/より/よって/よっては

  (によっては) trường hợp ~ cũng thỉnh thoảng xảy ra

 • thể ngắn + に違いない. Tuy nhiên, không được dùng だ khi chia tính từ đuôi な về thể hiện tại.

  ~ không thể sai, chắc chắn ~

 • Danh từ + とは/というのは

  định nghĩa, thuyết minh

 • Vた+ とたん(に)...

  gần như làm... đồng thời với ~ / gây ra ... (thường là việc không lường trước)

 • Danh từ/Vる (có tính biến đổi) + につれ(て)

  A thay đổi thì B cũng thay đổi (mang tính đồng thời)

 • Danh từ/Vる (có tính biến đổi) +にしたがって/したがい

  A thay đổi thì B cũng thay đổi