Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
JPLT Ngu phap 3

JPLT Ngu phap 3

Last update 

bissi

Items (91)

 • A (là N の/ V ている) + 最中に + B

  đúng lúc đang làm A thì B xảy ra.A có thể là hành vi hoặc hiện tượng.B đột nhiên xảy ra, bất ý chí.

 • Vて+ から + でないと/なければ。。。ない

  Nếu không phải là sau khi làm ~ thì không...

 • Vて + 以来

  Kể từ khi ~

 • Vる (chỉ sự biến đổi) + 一方だ

  sự biến đổi (bất ý chí) đang tiến triển chỉ theo một hướng (đa số là hướng tiêu cực).

 • Vる + しかない/ほかない/よりない/よりほかない/ほかしかたがない

  chỉ có cách ~

 • Thể ngắn + ということだ

  Nghe nói ~

 • Thể ngắn + ということだ

  A = B, dùng định nghĩa, giải thích.

 • Vる + ことはない

  không nhất thiết phải làm ~ (dùng trong hội thoại)

 • N の / Vる / Vない + こと

  Mệnh lệnh (dùng trong văn viết)

 • thể ない + ことはない/もない

  Không phải là không ~ (nếu cố thì cũng ~)

 • thể ngắn + もの(もん)

  viện cớ, vì ~

 • N の/Aい/Naな Vる+ ものだから/もので

  vì ~

 • N の/Aい/Naな/ Vる+ ものか

  nhất định không làm thế (cảm giác phủ định mạnh) (dùng trong văn nói)

 • Vた + ところ

  Sau khi làm ~ thì thấy…

 • N の/Aい/Naな/ Vる+ところに/へ

  A đang giữa chừng thì B bắt đầu ( B thường cảm trở A)

 • N の/Aい/Naな/ Vる+ところをB

  A đang diễn ra thì B diễn ra.

 • N の/Aい/Naな/ Vる+ところでB

  Ngay khi A xảy ra thì B bắt đầu

 • Vる + ところだった

  Suýt thì ~ ,Có vẻ đã ~ nhưng may mà không trở nên như thế

 • Vる + ところだった

  Gần làm v xong , Suýt chút nữa là ~ Chỉ chút nữa thôi là ~ nhưng đáng tiếc là không thể thành công.

 • N /Aい/Naな+ほど

  Đại khái, ước lược = くらい

 • N /Aい/Naな+ほど

  Giải thích mức độ = くらい

 • N /Aい/Naな+ほど~はない

  không gì bằng N

 • ~ば~ほど

  Càng ~ càng...

 • Danh từ + ほど

  càng ~ càng ~

 • N / Vる + など/なんて Và N + なんか

  Lấy ví dụ, gợi ý.

 • Danh từ / V る/ Vて + など/なんか/なんて

  Xem nhẹ, khinh miệt.

 • thể ngắn + などと(なんて)言う/思う など

  Xem nhẹ, khinh miệt, ngạc nhiên.

 • Vthể ngắn+ からには

  Một khi đã ~ đương nhiên… (vế sau thể hiện nghĩa vụ, ý chí, hy vọng, yêu cầu, mệnh lệnh, quyết định, dự đoán… hàm ý tiếp tục đến cùng)

 • V bỏ ます + きる

  làm V hết sức, làm V hoàn toàn (nỗ lực hết sức,hoàn toàn tin tưởng)

 • V bỏ ます + きる

  làm V một cách dứt khoát, không chần chừ

 • V bỏ ます+ ぎみ

  Có vẻ ~ (khuynh hướng hơi tiêu cực).

 • V bỏ ます+ がち

  Dễ trở thành ~, thường có tính chất ~ (mang tính tiêu cực)

 • N + 向き

  Phù hợp với ~, thích hợp với ~

 • N + 向け

  dành cho

 • N+に向けて

  hướng tới mục tiêu ~

 • N+ を通じ(て)/通し(て)

  Là trung gian, thông qua, là cách thức, bằng cách ~

 • N+ を通じ(て)/通し(て)

  Trải qua toàn bộ giai đoạn, suốt cả quãng thời gian dài.

 • N/Abỏ い+っぽい

  toàn là ~ thấy như là ~, có vẻ như ~

 • V bỏ ます+っぽい

  thường ~, hay ~

 • N+とともに

  cùng với ~

 • N / V / A い] thể từ điển / [N / A な] + である+とともに

  đồng thời với ~

 • N / Vる thể hiện sự biến đổi+とともに

  nếu A thay đổi thì B cũng thay đổi. ( a kéo theo b)

 • N / Vる+ に+ ともなって (伴って )/ともない (伴い)

  B cũng xảy ra cùng lúc với A

 • N / [V/A] thể thông thường + に決まっている

  chắc chắn là ~, là ~ chứ không thể khác

 • [N/V/A] thể quá khứ + っけ

  xác nhận sự việc

 • [N/V/A] thể quá khứ + っけ

  hồi tưởng về quá khứ

 • [N/V] thể bổ nghĩa cho danh từ + ように

  giống như ~, theo như ~

 • [V khả năng/Vない] + ように

  để ~ chỉ mục đích (trợ từ に có thể được lược bỏ). trường hợp động từ biểu hiện hành vi mang tính ý chí thì dùng ために

 • Vbỏ ます+ ようがない

  không cách nào để ~, không thể ~

 • [N/V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + はずだ

  Hiểu lý do và tán thành = わけだ, “hèn chi ~”, “thảo nào ~”

 • [N/V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + はずだ

  Đáng nhẽ là ~ Kết quả khác với phán đoán, dự định.

 • [N/V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + はずだ

  Cấu trúc: [N/V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + はずだ

 • Vた+ はずだ

  Nhớ chắc chắn là ~ nhưng kết quả không phải vậy.

 • [V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + わけだ

  Vì có nhiều lí do nên đương nhiên là ~, hay đi cùng kara,node

 • [V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + わけだ

  Hiểu lí do và tán thành = はずだ

 • [V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + わけだ

  Giải thích lí do, đưa ra kết luận.

 • [N/V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + わけがない

  “Chắc chắn không ~” “đương nhiên không ~” (phủ định mạnh) = はずがない

 • [V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ+わけではない

  Đâu có nghĩa là ~, không phải là ~

 • Vる + わけにはいかない

  không thể ~ (vì lí do mang tính tâm lí, tính xã hội).

 • V ない+わけにはいかない

  Đành phải ~, không thể không ~ (thực ra không muốn làm)

 • [N+の]/ Vる+かわり(に)

  đại diện cho ~, thay cho ~

 • Vる+かわり(に)

  làm ~ để đáp lại (sự trao đổi)

 • [V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + かわり(に)

  là ~ nhưng trái lại thì…

 • N + にかわって/かわり

  thay cho ~ (người khác), đổi với ~

 • N/Vて / trợ từ như làから、に +こそ

  “Chính ~”, cường điệu hóa từ đứng trước

 • N/Vて/Vますbỏます/[nghi vấn từ + か] + さえ

  “đến cả ~”, “thậm chí ~”

 • N + として

  “là ~”, “với tư cách là ~”, “trên phương diện ~”, “với quan điểm ~”.

 • [N/V/A] thể thông thường + からといって

  “Tuy là ~ nhưng chưa chắc đã…”

 • [N/V/A] thể thông thường + からといって

  tuy là vì ~ nhưng nếu… thì cũng…” (sau đó là biểu hiện tính phủ định)

 • N + に反し(て)

  “trái với ~ thì…” N:予測/予報/教え/法律/意/期待/希望/願い

 • N + にもとづいて/もとづき

  Căn cứ vào ~”, “trên cơ sở ~”

 • N + をもとに(して)

  “Căn cứ vào ~”, “trên cơ sở ~”

 • [N + である]/ [V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ+~反面/半面

  Một mặt là ~ mặt khác là… (hai mặt trái nhau của một vấn đề)

 • ~れる/られる

  Hành động tự phát (tự nhiên nghĩ thế…)

 • thể て + たまらない

  “~ không chịu được”, “hết sức ~” (chỉ cảm giác, cảm xúc không kiềm được)

 • [V/A] thểて + ならない

  “~ không chịu được”, “hết sức ~” (chỉ cảm giác, cảm xúc không kiềm đc) (biểu hiện trang trọng hơn [てたまらない])

 • [N/V/A] thể thông thường + とか

  tin đồn không chắc chắn về tính xác thực, nghe rằng ~

 • [V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + だけ

  làm hết mức ~ biểu thị mức độ cao nhất của từ đứng trước.

 • N / [V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + ばかりでなく

  だけでなく、その上に (không chỉ ~ mà còn ~)

 • Vbỏ ます + かけ/かける

  tình trạng làm dang dở, chưa xong.

 • N + をこめて

  đong đầy, chứa chan…bằng tất cả trái tim, tình cảm ... làm ~

 • [N/V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + わりに(は)

  ~ thế mà... (kết quả khác với suy nghĩ đương nhiên)

 • [N/V/A] thể bổ nghĩa cho danh từ + くせに

  dù ~ (thể hiện sự chê trách, khinh miệt) (dùng trong văn nói)

 • Vて + みせる

  thực hiện hành động vì lợi ích của người khác.

 • Vて + みせる

  thể hiện hiện ý chí mạnh mẽ của người nói

 • N + をきっかけに/にして/として

  kể từ khi ~ mà có sự thay đổi

 • [N/V/A] thể thông thường + とする

  giả định rằng ~

 • [N/V/A] thể thông thường + としたら/すれば/すると

  Nếu ~

 • [N/V/A] thể thông thường + としても

  Kể cả là ~, giả sử là ~ đi chăng nữa

 • [N + の]/Vる /V た + 際に/際(に)は

  Lúc ~ (giống とき)

 • [N/V] thể bổ nghĩa cho danh từ + おそれがある

  E là ~, sợ là ~