Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 1

Angol vegyes szógyűjtemény 1

Last update 

Hasznos volt? Hívj meg egy sörre... lisovszki@gmail.com

 • image description
  4downloads
 • image description
  3133puzzles solved
 • INSTALL

Items (100)

 • dönteni / dönt, eldönt, elhatároz

  to decide / decide

 • költői igazságszolgáltatás

  poetic justice

 • hírnév, hír

  reputation

 • komoly, súlyos / komolyan, súlyosan / komolyság, súlyosság

  serious / seriously / seriusness

 • említ, emleget / megemlíteni, emlegetni / nem említve

  to mention / mentioning / not to mention

 • szükséges, szügségszerű / nem szükséges / szükségszerűen

  necessary / not necessary / necessarily

 • vezető, karmester, kalauz / vezet, vezényel, igazgat, lefolytat

  conductor, conducting / to conduct

 • annak ellenére, még ha,... is

  even though

 • viszont, mindamellett, bármennyire, bárhogy, akárhogyan

  however

 • elborít, elnyom, túlterhel, eláraszt / túlterhelt, elnyomott

  to owerwhelm / owerwhelmed

 • különös, sajátos / különösen, sajátosan

  paricular / in particular

 • tárgyalás, alkudozás

  negotiation

 • összekever, összezavar, zavarba hoz / zavar, zűrzavar, felfordulás

  to confuse / confusion

 • egyesület, szövetség, társulás, egyesülés, kapcsolat

  association

 • kézműves sör

  craft beer

 • másrészről

  from the other hand

 • szerény, visszafogott, nem hivalkodó, nem kérkedő

  unpretentious

 • előre nem látható, kiszámíthatatlan, szeszélyes

  unpredictable

 • példátlan, precedens nélküli, soha nem látott/tapasztalt

  unprecedented

 • kisebbség, kiskorúság

  minority

 • érdekesség, bonyodalom, intrika, cselszövés, ármány / intrikál, áskálódik, mesterkedik, kiváncsivá tesz

  intrigue / to intrigue

 • megszállotság, rögeszme, mánia, szenvedély

  obsession

 • kor(szak), éra

  epoch

 • emberközpontú, antropocentrikus

  anthropocentric

 • ismételgetés [kifejezésé], ismétlés

  reiteration

 • sír [temetkezés], komoly, súlyos, veszélyes, fenyegető, nehéz (helyzet)

  grave

 • igény, követelés, reklamáció / igényel, követel, jogot formál

  claim / to claim

 • esztelen, oktalan, nem okos, nem bölcs

  unwise

 • valaki érdekében, valaki nevében / Miattam ne aggódj!

  on/in behalf of somebody / Don't worry on my behalf!

 • szigorú, pontos, szabatos, szoros

  strict

 • maratás, gravírozás, rézkarcolás

  etching

 • kijelent, nyilatkozik, bevall, bejelent, üzen

  to declare

 • ügyetlen, kontár

  bungling

 • helyettes megbízott, serifhelyettes

  deputy

 • valóban, tényleg, csakugyan, igazán

  indeed

 • valamire vonatkozóan

  regarding

 • rendkívül, meglepő módon

  remarkably

 • őszintén, nyíltan, szívélyes üdvözlettel, őszinte tisztelettel

  sincerely

 • nagyon okos, tapasztalt, széles látókörű, (túl) kifinomult, (túl) bonyolult, komplikált [gép, szerkezet, stb.]

  sophisticated

 • a tömegen át, tömegen keresztül

  over the crowd

 • ennek ellenére, mindazonáltal

  nonetheless

 • ettől függetlenül, azonban, mindamellett, mindazonáltal

  nevertheless

 • ügyes, találékony, eszes

  ingenious

 • taposta

  trod

 • hatóság, hatalom, hatáskör, jogkör, szakmai hozzáértés / hatóság, kormány

  authority / authorities

 • vállat von, vállvonás

  shrug

 • végtelenség, mérhetetlenség, hatalmasság

  immensity

 • legyőzhetetlen

  unconquerable

 • előadás, teljesítmény, fellépés, műszaki adatok

  performance

 • csoportmérkőzés

  group state match

 • magabiztos, önbizalommal telt

  confident

 • egyébként, másként, másképp

  otherwise

 • Köln, kölni

  Cologne

 • elítél, helytelenít

  condemning

 • tájolás, tájékozódás, irány-meghatározás, eligazodás

  orientation

 • gyáva

  coward

 • ne is foglalkozz velem :(, ne törődj velem

  don't mind me

 • őrült barom/rohadék

  crazy bastard

 • szörnyszülött, csíny, tarkaság

  freak

 • pöcs, faszkalap, rántás, taszítás

  jerk

 • szeszélyes, hóbortos / szeszélyesen, hóbortosan

  whimsical / whimsically

 • trágya

  fertiliser

 • fogjunk neki (valaminek)

  buckle down

 • szerencsés rohadék/barom

  lucky bastard

 • szörnyen (pl.: sajnálni valamit)

  awfully

 • nem említve...(akármit)

  not to mention

 • kötőjel,

  hyphen

 • felköhögni, Köhögd fel!/Add ide!

  cought it up, Cought it up!

 • akárhogy is

  anyway

 • Csitt!

  Hush!

 • markolat, fogás / megmarkol, megragad

  grip / to grip

 • javaslat / javasol

  proposal / to propose

 • érvényesíteni, érvényesít, kijelent, erősít

  to assert

 • szakadt, tépett

  torn

 • valaminek ellenére, dacára

  despite

 • settenkedik, sompolyog, spicli, besúgó, besurranó tolvaj

  sneak

 • ad, hozzájárul, hozzásegít, fizet, elősegít

  to contribute

 • fehérnemű

  lingerie

 • gyöngéd, szerető, hiszékeny

  fond

 • kérkedés, kérkedő

  bragging

 • szenvedő, türelmes

  suffering

 • gúnyolni valakit

  to mock somebody

 • síp

  whistle

 • terített, lefektetett

  laid

 • ostobaság, képtelenség, hülyeség

  nonsense

 • rosszkedv, morgás, morog

  grouch

 • záróizom

  constrictor

 • csere, átváltás, csereforgalom / cserél, kicserél, vált

  exchange / to exchange

 • közösülés

  coitus/frig

 • kétségbeesés / kétségbeesik, kétségbe van esve

  despair / to despair

 • baljóslatú, rosszat jelző

  ominous

 • önelégült, pedáns

  smug

 • nyújt, megenged magának, győzi anyagilag

  afford

 • ritkít, higít, ritkul / ritkított, higított

  to rarefy / rarefied

 • tiszta, csinos, rendes

  neat

 • inkább, meglehetősen

  rather

 • erőfeszítések

  efforts

 • bepillantás, betekintés

  insight/insights

 • talán, esetleg, tán

  perhaps

 • egy pár dolog

  a couple of things