Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
VK-01

VK-01

Last update 

Hoangyenbui

Items (49)

 • Hàn Quốc

  한국

 • Việt Nam

  베트남

 • Malaysia

  말레이시아

 • Nhật bản

  일본

 • Mỹ

  미국

 • Trung Quốc

  중국

 • Thái Lan

  태국

 • Úc

  호주

 • Mông Cổ

  몽골

 • Inđônêsia

  인도네시아

 • Philipin

  필리핀

 • Ấn độ

  인도

 • Anh

  영국

 • Đức

  독일

 • Pháp

  프랑스

 • Nga

  러시아

 • Đất nước

  나라

 • nghề nghiệp

  직업

 • Học sinh

  학생

 • Nhân viên công ty

  회사원

 • Nhân viên ngân hàng

  운행원

 • giáo viên

  선생님

 • bác sĩ

  의사

 • công chức

  공무원

 • hướng dẫn viên du lịch

  관광가이드

 • nội trợ

  주부

 • dược sĩ

  약사

 • lái xe

  운전기사

 • lời chào

  인사말

 • ai đó

  두구

 • khoa ngữ văn

  국어국문학과

 • quôctịch

  국적

 • trường đại học

  대학교

 • sinh viên

  대학생

 • mẫu, ví dụ

  보기

 • người

  사람

 • bạn

 • không

  아니요

 • này

 • tên

  이름

 • email, thư điện tử

  이메일

 • tôi

 • điện thoại

  잔화

 • của tôi

 • địa chỉ

  주수

 • bộ môn

  학과

 • mã số sinh viên

  힉번

 • thẻ sinh viên

  학생증

 • khoa hàn ngữ

  한국어과