Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
VK-02

VK-02

Last update 

hoangyenbui

Items (50)

 • Trường học

  학교

 • Thư viện

  도서관

 • Nhà Hàng

  싯당

 • khách sạn

  호텔

 • nhà hát

  극장

 • bưu điện

  우체극

 • bệnh viện

  병원

 • ngân hàng

  은행

 • cửa hàng bách hóa

  백화장

 • hiệu thuốc

  약국

 • cửa tiệm, cửa hàng

  가게

 • văn phòng

  사무실

 • giảng đường

  강의실

 • phòng học

  교실

 • phòng vệ sinh

  화장실

 • phòng nghỉ

  휴게실

 • phòng lap

  랩실(어학실)

 • phòng sinh hoạt câu lạc bộ

  동아리방

 • nhà thi đấu thế thao

  체육관

 • sân vận động

  운동장

 • giảng đường lớn, hội trường

  강당

 • nhà ăn học sinh

  학생식당

 • phòng hội thảo

  세미나실

 • hiệu sách

  사점

 • cái bàn

  책상

 • cái ghế

  의자

 • bảng

  칠판

 • cửa

 • cửa sổ

  창문

 • đồng hồ

  시계

 • cặp sách

  가방

 • máy vi tính

  컴퓨터

 • sách

 • vở

  공책

 • từ điển

  사전

 • cục tẩy

  지우개

 • bản đồ

  지도

 • bút viết

 • hộp bút

  펄동

 • nơi chốn

  장소

 • ở đó

  거기

 • cái đó

  그것

 • đài radio

  라디오

 • nhiều

  많이

 • ở đâu

  어디

 • không có

  없다

 • ở đây

  여기

 • cái này

  이것

 • 있다

 • cái kia

  저것