Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
VK-04

VK-04

Last update 

hoangyenbui

Items (49)

 • du lịch

  여행

 • áo

 • trên

 • hay,thường xuyên

  자주

 • gọi điện thoại

  전화하다

 • bây giờ

  지금

 • đá bóng

  축구를하다

 • quán cà phê

  카페

 • câu lạc bộ thể dục thể thao

  헬스클럽

 • thứ hai

  월요일

 • thứ ba

  화요일

 • thứ 4

  수요일

 • thứ 5

  목요일

 • thứ 6

  금요일

 • thứ 7

  토요일

 • chủ nhật

  일요일

 • năm

 • tháng

 • ngày

 • giờ

 • tháng 1

  일월

 • tháng 2

  이월

 • tháng 3

  삼월

 • tháng 4

  사월

 • tháng 5

  오월

 • tháng 6

  유월

 • tháng 7

  칠월

 • tháng 8

  팔월

 • tháng 9

  구월

 • tháng 10

  시월

 • tháng 11

  십일월

 • tháng 12

  십이월

 • hôm kia

  그저께

 • hôm qua

  어제

 • hôm nay

  오늘

 • ngày mai

  내일

 • ngày kia

  모레

 • năm ngoái

  지난해 (작년)

 • năm nay

  올해(금년)

 • năm sau

  다음해 (내뎐)

 • tháng trước

  지난달

 • tháng này

  이번달

 • tháng sau

  다음달

 • tuần trước

  지난주

 • tuần này

  이번주

 • tuần sau

  다음주

 • ngày thường

  평일 (주중)

 • cuối tuần

  주말

 • thứ

  요일