Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Mimi kara oboeru bai 1 phan 2

Mimi kara oboeru bai 1 phan 2

Last update 

Items (55)

 • 太陽

  たいよう THÁI DƯƠNG mặt trời

 • 地球

  ちきゅう ĐỊA CẦU trái đất

 • 温度

  おんど ÔN ĐỘ nhiệt độ

 • 湿度

  しつど THẤP ĐỘ độ ẩm

 • 湿気

  しっけ THẤP KHÍ hơi ẩm

 • 梅雨

  つゆ MAI VŨ mùa mưa

 • かび VI mốc

 • 暖房

  だんぼう NOÃN PHÒNG máy sưởi

 • かわ BÌ da, vỏ

 • かん PHẪU can, hộp thiếc

 • びん BÌNH bình, lọ

 • 画面

  がめん HOẠ DIỆN màn hình

 • 番組

  ばんぐみ PHIÊN TỔ chương trình (TV, radio)

 • 記事

  きじKÍ SỰ kí sự, phóng sự

 • 近所

  きんじょ CẬN SỞ hàng xóm, vùng lân cận

 • 警察

  けいさつ CẢNH SÁT cảnh sát (police)

 • 犯人

  はんにん PHẠM NHÂN hung thủ, tội phạm

 • 小銭

  こぜに TIỂU TIỀN tiền lẻ

 • ご馳走

  ごちそう

 • 作者

  さくしゃ TÁC GIẢ tác giả

 • 作品

  さくひん TÁC PHẨM tác phẩm

 • 制服

  せいふく CHẾ PHỤC đồng phục

 • 洗剤

  せんざい TẨY TỄ thuốc tẩy

 • そこ ĐỂ đáy

 • 地下

  ちか ĐỊA HẠ tầng hầm

 • てら TỰchùa

 • 道路

  どうろ DẠO LỘ đường lớn

 • 高速道路

  こうそくどうろ CAO TỐC ĐẠO LỘ đường cao tốc

 • みち ĐẠO con đường, con phố

 • さか PHẢN dốc, đường dốc

 • けむり YÊN khói

 • はい HÔI tro

 • はん PHÁN tem, con dấu

 • 名刺

  めいし DANH THỨ danh thiếp, card visit

 • 免許

  めんきょ MIỄN HỨA bằng, giấy phép, chứng chỉ

 • 多く

  おおく ĐA nhiều

 • 前半

  ぜんはん TIỀN BÁN nửa đầu

 • 後半

  こうはん HẬU BÁN nửa cuối

 • 最高

  さいこう TỐI CAO tốt nhất, tuyệt vời

 • 最低

  さいてい TỐI ĐÊ đểu nhất, tồi nhất

 • 最初

  さいしょ TỐI SƠ đầu tiền

 • 最後

  さいご TỐI HẬU cuối cùng

 • 自動

  じどう TỰ ĐỘNG tự động

 • 種類

  しゅるい CHỦNG LOẠI loại, chủng loại

 • 性格

  せいかく TÍNH CÁCH tính cách

 • 性質

  せいしつ TÍNH CHẤT tính chất, thuộc tính

 • 順番

  じゅんばん THUẬN PHIÊN thứ tự, lần lượt

 • ばん PHIÊNlượt

 • 番をする

  ばんをする PHIÊNcanh, trông, đề phòng

 • 留守番

  るすばん LƯU THỦ PHIÊN trông nhà

 • 方法

  ほうほう PHƯƠNG PHÁP phương pháp

 • 製品

  せいひん CHẾ PHẨM sản phẩm, hàng hoá

 • 値上がり

  ねあがり・する TRỊ THƯỢNG tăng giá

 • 値下がり

  ねさがり・する TRỊ HẠ giảm giá

 • なま SINHtươi, sống