Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 3-4

Kanji 3-4

Last update 

DoNT

 • image description
  2downloads
 • image description
  6028puzzles solved
 • INSTALL

Items (40)

 • Tạo chếtạo

 • Tượng hình tượng

 • Tăng tăng lên

 • Tắc qui tắc

 • Trắc đo lường

 • Thuộc phụthuộc

 • Suất năng suất

 • Tổn tổn hại,hư tổn

 • Thoái rút lui

  退

 • Thải cho vay

 • Thái trạng thái

 • Đoàn đoàn thể

 • Đoạn từchối;đoạn tuyệt

 • Trúc kiến trúc

 • Trương kéo dài

 • Đềđềcử

 • Trình trình độ

 • Thích thích hợp;thích đáng

 • Địch địch thủ

 • Thống truyền thống

 • Đồng chất đồng

 • Đạo chỉđạo

 • Đức đạo đức

 • Độc độc thân;cô độc

 • Nhiệm trách nhiệm

 • Nhiên nhiên liệu

 • Năng năng lực

 • Phá xé rách

 • Phạm tội phạm

 • Phán phán đoán

 • Bản xuất bản

 • Tỷ so sánh

 • Phì màu mỡ

 • Phi phi thường

 • Bịchuẩn bị

 • Biếu tặng

 • Bình bình luận

 • Bần nghèo đói

 • Bố vải

 • Phụ phụnữ