Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
linhvu

linhvu

Last update 

Items (50)

 • Tẩm ( ngủ)

  寝る

 • Thụ, thọ (chịu, nhận lấy, thi đậu)

  受ける、受かる

 • Phó:gắn vào, ứng dụng

  付ける、付き

 • cầu thang (giai đoạn)

  階段

 • đoạn trị (Giá cả)

  値段

 • dịch (phục vụ, vai trò)

 • Sơ (lần đầu tiên)

 • Thuỷ ( bắt đầu, trước )

 • Ưu ( tốt đẹp, dịu dàng)

  優しい

 • Ưu thắng

  優勝 (ゆうしょう)

 • Nguyên,cánh đồng(hara, gen)

 • Luận, bàn thảo, so sánh (ron)

 • Đồ, đường lối (michi, to)

 • Hệ,phụ trách, thư kí(kakaru,kei)

 • Tuyển, chọn lựa (erabu,sen)

 • Cầu, hình cầu (tama,kyu)

 • Dục(sodatsu,sodachi,iku)

 • Nhiên,đốt (moeru,nen)

 • `Xuy, thổi(fuku,si)

 • lạc, rơi, mất (ochiru,otosu,raku)

 • tán, tán thành (tasukeru,san)

 • Luyến(kou,koi,koishii,ren)

 • Đình, sân, toà án (niwa, tei)

 • Phu (otto,sore,fu,fuu,bu)

 • Thê(tsuma, sai)

 • Do (yoshi,yoru,yu,yuu,yui)

 • Thủ, lấy (toru, tori,shu)

 • Cấp, phát, giúp(tamau,kyu)

 • Lương, mát(suzu.shii,suzu.mu)

 • Tương lai(machi.ni,shou)

 • Mộng (yume,mu)

 • Bi, mệt (tsuka,reru;hi)

 • Thống, đau(ita.u;tsuu)

 • Trực, sửa,(naosu,choku)

 • Trí, đặt ,để (o.ku;chi)

 • thực,trồng cây(u.eru;shoku)

 • Loại,chủng(tagu.i;rui)

 • Kỉ,bàn(tsukue;ki)

 • kỹ,kỹ thuật(waza;gi)

 • Thuật,ptien(sube;jutsu)

 • Tư,vốn,quỹ(shi)

 • Thường,luôn2(tsuwa;toko;jou)

 • Phiến,giàu có,tiền của(han)

 • Thám,dò tìm(saga,su;tan)

 • Thắng (ka.tsu;shou)

 • Phụ,thua(ma.keru;fu;bu)

 • Nguyện(waga.u;gai)

 • Thập,tìm,nhặt(hiro.u;shuu;juu)

 • Ước (yaku)

 • Thúc(soku)