Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N4 1/2

Kanji N4 1/2

Last update 

Kanji N4 for Vietnamese part 1/2

Items (80)

 • BẤT - không, chẳng - bất công, bất bình đẳng - FU, BU

 • THẾ - đời, trên đời - thế giới, thế gian - SEI, SE, SŌ

 • CHỦ - người đứng đầu - chủ yếu, chủ nhân - SHU, SU, SHŪ

 • SỰ - việc. làm việc - sự việc, đại sự - JI

 • KINH - kinh đô, thủ đô - hồi kinh, kinh thành - KYŌ, KEI, KIN

 • SĨ - học trò. quan - trung sĩ, trí sĩ - SHI, JI

 • ĐẠI - triều đại. thay thế cho. đại diện - đại biểu, thời đại - DAI, TAI

 • DĨ - dùng, sử dụng. bởi vì. lý do - dĩ tiền, dĩ vãng - I

 • HỘI - hội hè. tụ hội. hiệp hội - hội họp, đại hội - KAI, E

 • TRÚ, TRỤ - ở. thôi, dừng. còn đấy - cư trú; trụ sở - JŪ, JŪ, CHŪ

 • THỂ - thân, mình. hình thể. dạng - hình thể, thân thể, thể thao - TAI, TEI

 • TÁC - làm, tạo nên - tác phẩm, công tác - SAKU, SA

 • 使

  SỬ, SỨ - khiến cho. sai khiến. giả sử - sử dụng, sứ giả - SHI

 • TÁ - vay mượn - tá điền - SHAKU

 • NGUYÊN - bắt đầu, thứ nhất. chủ yếu, căn bản, nguyên tố. - nguyên bản, nguyên giá - GEN, GAN

 • HUYNH - anh trai - phụ huynh, huynh đệ - KEI, KYŌ

 • CÔNG - cân bằng. chung. - công cộng, công bằng - KŌ, KU

 • TẢ - viết, chép - miêu tả - SHA, JA

 • ĐÔNG - mùa đông - đông chí - TŌ

 • THIẾT - cắt, chạm khắc. cần kíp - thiết thực, thân thiết - SETSU, SAI

 • BIỆT - chia tay, xa cách. khác biệt. chia ra - đặc biệt, tạm biệt - BETSU

 • LỰC - sức lực - áp lực, năng lực - RYOKU, RIKI, RII

 • MIỄN - cố sức, cố gắng - miễn cưỡng - BEN

 • ĐỘNG - động đậy, cử động, hoạt động - vận động, chuyển động - DŌ

 • Y - chữa bệnh. thầy thuốc - y học, y viện - I

 • KHỨ - đi. bỏ. đã qua - quá khứ, khứ hồi - KYO, KO

 • KHẨU - mồm, miệng. cửa - nhân khẩu, khẩu ngữ - KŌ, KU

 • CỔ - cũ, xưa - cổ điển, đồ cổ - KO

 • ĐÀI - cái đài, lầu. số đếm máy móc, xe cộ - lâu đài, khán đài - DAI, TAI

 • ĐỒNG - cùng nhau - đồng nhất, tương đồng - DŌ

 • VỊ - mùi, hương vị - vị giác, mùi vị - MI

 • PHẨM - đồ vật. phẩm hàm, hạng quan, hạng, cấp. phẩm cách - sản phẩm, tác phẩm - HIN, HON

 • VIÊN - người, kẻ, gã - thành viên, nhân viên - IN

 • VẤN - hỏi. tra xét. hỏi thăm - vấn đáp, chất vấn - MON

 • ĐỒ - vẽ, mưu toan - bản đồ, đồ án - TO

 • ĐỊA - đất. địa vị - thổ địa, địa phương - CHI, JI

 • ĐƯỜNG - nhà chính, gian nhà giữa - thiên đường, giảng đường - DŌ

 • TRƯỜNG - Nơi, chỗ, trường, chợ, sân - hội trường, quảng trường - JŌ, CHŌ

 • MẠI - bán - thương mại - BAI

 • HẠ - mùa hè. đời nhà Hạ (Trung Quốc) - hạ chí - KA, GA, GE

 • TỊCH - buổi chiều, buổi tối. bóng tối - tịch dương, thất tịch - SEKI

 • ĐA - nhiều - đa số, đa đảng - TA

 • DẠ - ban đêm - dạ cảnh, dạ quang - YA

 • MUỘI - em gái - tỉ muội, huynh muội - MAI

 • TỈ - Như 姊 - tỉ muội, tỉ tỉ - SHI

 • THỦY - bắt đầu, mới, trước - khai thủy, nguyên thủy - SHI

 • TỰ - chữ. giấy tờ. hiệu, tên chữ - văn tự, hán tự - JI

 • AN - yên tĩnh, yên lành. làm yên lòng. an toàn. dự định - an bình, an ổn - AN

 • THẤT - nhà, phòng, hầm - mật thất, nội thất - SHITSU

 • GIA - nhà - gia đình, chuyên gia - KA, KE

 • THIẾU, THIỂU - ít ỏi - thiếu niên, thiểu số - SHŌ

 • ỐC - nhà, buồng, phòng - phòng ốc, địa ốc - OKU

 • CÔNG - công việc. người thợ - công tác, công nhân - KŌ, KU, GU

 • QUY - trở về - hồi quy, quy y - KI

 • QUẢNG - rộng - quảng trường, quảng cáo - KŌ

 • ĐIẾM - quán trọ, tiệm hàng - tửu điếm, thương điếm - TEN

 • ĐỘ - đo lường. mức độ. lần - quá độ, nhiệt độ - DO, TO, TAKU

 • KIẾN - xây dựng - kiến thiết, kiến tạo - KEN, KON

 • ĐỆ - em trai. dễ dãi - đệ tử - TEI, DAI, DE

 • CƯỜNG, CƯỠNG - gượng, miễn cưỡng - cường quốc, miễn cưỡng - KYŌ, GŌ

 • ĐÃI - đối xử, tiếp đãi. đợi, chờ - đối đãi, chiêu đãi - TAI

 • TÂM - lòng. tim - tâm lí, nội tâm - SHIN

 • TƯ - nhớ, mong - suy tư, tư tưởng, tư duy - SHI

 • CẤP - vội vàng, kíp, nóng nảy - khẩn cấp, cấp cứu - KYŪ

 • ÁC, Ố - ác độc. xấu xí - hung ác, độc ác - AKU, O

 • Ý - ý, ý nghĩ. dự tính, ý định. lòng dạ - ý kiến, ý thức - I

 • THỦ - cái tay - thủ đoạn, đối thủ - SHU

 • TRÌ - cầm, giữ, nắm - bảo trì, duy trì - JI

 • GIÁO - dạy dỗ, truyền thụ. tôn giáo, đạo - giáo dục, giáo viên - KYŌ

 • VĂN - văn. vẻ - văn chương, văn học - BUN, MON

 • LIỆU - đo, lường tính. vật liệu - nguyên liệu, tài liệu - RYŌ

 • TÂN - mới mẻ - cách tân, tân thời - SHIN

 • PHƯƠNG - phía. vuông, hình vuông. trái lời, không tuân theo - phương hướng, phương pháp - HŌ

 • LỮ - quán trọ. lang thang, du lịch - lữ hành, lữ khách - RYO

 • TỘC - loài, dòng dõi, họ - gia tộc, dân tộc - ZOKU

 • TẢO - buổi sáng. sớm - tảo hôn - SŌ, SA'

 • MINH - sáng. đời nhà Minh (Trung Quốc) - quang minh, minh tinh - MEI, MYŌ, MIN

 • ÁNH - rọi lại, chiếu lại - phản ánh - EI

 • XUÂN - mùa xuân - thanh xuân - SHUN

 • TRÚ - ban ngày - buổi trưa, trú ẩm - CHŪ